Fem trender – så kommer IoT påverka den globala ekonomin

Telenor Connexion har identifierat fem stora IoT-trender. Här berättar bolagets vd Mats Lundquist om slutsatserna i analysen, som har utförts av Northstream.

Fem trender – så kommer IoT påverka den globala ekonomin

Hur kommer produkter uppkopplade mot sakernas internet tillsammans med digitaliseringen påverka den globala ekonomin framöver? Telenor Connexion tog hjälp av analytiker från konsultföretaget Northstream för att identifiera fem stora IoT-trender. Här berättar Telenor Connexions vd Mats Lundquist om slutsatserna i rapporten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår unika digitala Premium-tjänst öppen bara för prenumeranter.
  • Ett nischat nyhetsbrev för just ditt intresseområde; Professional eller Contact Center.
  • Full tillgång till vår digitala kunskapsbank med över 16 000 artiklar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Prognos 1:

”Företagsdata kommer att ta täten i handel med data, och vara mest intressant”

Innovativa samarbeten mellan företag kommer att skapa ännu större värde av IoT-data. Aggregerad, icke-personlig data inhämtad från IoT kommer att vara grunden för den växande marknaden för datautbyte.

– Det som kommer vara drivande är data från företagens produkter snarare än om vad det är konsumenterna gör. Det handlar i första ledet om fordonsindustrin, energibranschen och tillverkningsindustri. Det finns en stor vertikal inom IoT och där skapas det mycket värde. Biltillverkarna har plockat ut data från bilarna sedan 20 år. De ligger längst fram tillsammans med tillverkarna av lastbilar, bussar och tunga grävmaskiner, säger Mats Lundquist. 

Skapas börser för att utbyta data

I dag kan det handla om allt från kommunikation mellan fordonen – till att utnyttja mängden av fordon för att samla in väderdata. Den kan exempelvis säljas vidare till jordbruket, och nu öppnas nya marknader där data köps och säljs i många olika former.

– Förutsättningen är att det finns ett enkelt sätt att utbyta data, en standardisering. Det börjar komma exempel på tjänster där man kan göra det, och att det skapas börser för att utbyta data tycker vi är en intressant utveckling, säger han.

Man har trott att insamlad konsumentdata från sakernas internet skulle bli en värdefull tillgång för många företag, men det finns fortfarande många integritetsproblem som förhindrar utbyte av personlig information. Mats Lundquist konstaterar att man måste hitta sätt för att anonymisera konsumentdata.

Kunderna vill inte få in företagen i sin telefon. Om man vill följa dem i en affär så kan det exempelvis vara smartare att placera en IoT-device i varukorgen. Företag som använder uppkopplade enheter och produkter har därför en fördel när det gäller att omvandla data till intäkter.

Prognos 2:

”Digitala vinster kommer att realiseras snabbare”

Nya aktörer inom IoT kommer att slippa den tidiga komplexiteten av digitalisering, och inte ställas inför de problem som de första aktörerna hade. De företagen kommer kunna utveckla IoT-lösningar på kortare tid – till mycket lägre kostnad.

De som var först med IoT var tvungna att göra grovjobbet med att integrera olika system och standarder. Utvecklingen av webbaserade tjänster gör det möjligt för de nya aktörerna att snabbt använda den infrastruktur som digitala applikationer kräver, med betydligt mindre arbete, resurser och tid än sina föregångare.

– När företagen påbörjade digitaliseringsresan mot molntjänster så fanns det ingen standardmjukvara för att ta ut data ur produkter, upp i molnet. Det fanns inga färdiga plattformar för att sköta uppkopplingrn – det fanns inga ekosystem kring det här. Alla fick utveckla egen mjukvara och hårdvara, och hitta partners för en IoT-lösning i ett ekosystem. I dag är det mycket enklare, billigare och snabbare att koppla upp indata än för 10-15 år sedan. Till skillnad från fordonsindustrin är de inte lika dyra att koppla upp. Det har hänt otroligt mycket bara de senaste tre åren – och det är nu kostnadseffektivt, säger Mats Lundquist.

Prognos 3:

”Uppkoppling kommer att vara i centrum för digital produktinnovation”

Idag är uppkoppling/anslutbarhet avgörande för produktprestanda, och därför måste man ta hänsyn till de tekniska aspekterna och kostnaderna för anslutningar redan i inledningen av produktutvecklingscykeln.

– För att bli framgångsrik här måste uppkopplingen finnas med i design-fasen av produktutvecklingen. Väldigt många val görs där och konnektiviteten behövs för att lyckas. Och det ska fungera på samma sätt i hela den globala leveranskedja som du är med i. Man kan inte förutsätta att det fungerar på samma sätt i hela världen, många företag har historiskt sett missat detta, säger han.

Det kommer också vara viktigt att tänka till kring teknisk kompetens och affärsmodeller tidigt i produktutvecklingsprocessen. 

Prognos 4:

”Uppkoppling kommer att utveckla e-handeln ytterligare”

Uppkoppling kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna för e-handeln, som en länk till logistikbranschen.

– Uppkoppling kommer driva e-handel, och skälet till det är att logistik och last mile-logistik är väldigt viktigt för att göra e-handeln så effektiv som möjligt. Det gör att man kan följa leveranser och se allt ned till själva slutsteget i leveransen, säger vd:n.

Det finns redan smarta och säkra lösningar för leveranser ända in till hemmet – och leveranser utförda av självkörande fordon ligger enligt Mats Lundquist inte allt för långt in i framtiden. En ökad integrering av uppkoppling och logistik i kombination med annan teknik som artificiell intelligens kommer att leda till fler avancerade produkter och tjänster för logistikbranschen.

Prognos 5:

”Managed Connectivity kommer att bli ännu viktigare”

Managed Connectivity är avgörande för de uppkopplade produkterna, där allt högre krav kommer ställas på tekniken. Slutanvändaren kan inte längre själv förväntas hantera felsökning eller säkerhetsproblem. Företagen måste samarbeta med leverantörer av uppkoppling som kan garantera teknisk support och servicekvalitet avseende täckning, säkerhet, latens och tillförlitlighet.

– Exempelvis säkerhetsbolag är måna om att kunna garantera sina tjänster – och inom hälso/sjukvården och äldreomsorgen är det ännu viktigare. Jag tror att kraven på kvalité/leverans – att man kan hålla sina SLA:er (Service Level Agreement, som anger vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla) kommer öka. Och servicen kan utvärderas med IoT. Inom Telenor Connexion jobbar vi med roamingbaserade tjänster, och de ska fungera på samma sätt i Sverige som i Sydafrika, säger Mats Lundquist.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.