Fem vill åt den nya 450-licensen

Fem företag eller konsortier har lämnat in ansökningar om ett nationellt tillstånd för digital mobiltelefoni i 450 MHz-bandet. Av de 13 som visade intresse från början är bara tre kvar. Alla de idag nätägande mobiloperatörerna har valt att avstå, förutom Tele2.

De fem sökande är:

• Cubio Networks Sweden AB

• Generic Mobile System Sweden AB/ Epicom AB

• Green Network AB

• Svenska UMTS-licens Holding AB

• Nordisk Mobiltelefoni A/S

Av de här fem var Nordisk Mobiltelefoni och Generic Mobile med bland de aktörer som visade intresse för licens hösten 2003. Tele2 finns också med genom bolaget Svenska UMTS-licens Holding.

Teliasonera deklarerade nyligen att de satsar på att bygga ut gsm-nätet istället. Vodafone och Hi3g har också fallit bort. Det gäller även NMT Intressenter, som under ansökningstiden har uttryckt kritik mot förutsättningarna för ett lönsamt mobilnät i glesbygden.

PTS kommer nu att pröva de inkomna ansökningarna. Den 17 februari kl 13.00 öppnas anbuden från de sökande vars ansökningar har godkänts och de sökande kommer därefter att rangordnas efter de anbud de lämnat in. Den som betalar mest vinner, helt enkelt.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.