Fildelning slår internettelefoni

Var femte svensk i åldern 16–74 år har någon gång använt ett fildelningsprogram. Det är den mest populära användningsområdet för internet, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.
Bara en av tio har använt internettelefoni.

Den nya it-statistiken från SCB ger en bild över läget under första kvartalet 2006, med särskilt fokus på internet.

Faktum är att det inte har skett någon markant ökning i jämförelse med första kvartalet 2005 då 50 procent av kvinnorna och 63 procent av männen använde internet dagligen. I år använde 55 procent av kvinnorna internet dagligen medan motsvarande andel bland män var 67 procent.

Bland yngre är internet mycket populärt. Exempelvis använder nästan 80 procent av alla män i åldern 25–34 år internet dagligen.

E-post i topp

Mest populärt är det att använda internet för att skicka och ta emot e-post respektive att söka information om varor eller tjänster. Att använda e-post är ungefär lika populärt bland båda kvinnor och män, 72 respektive 75 procent, medan det är mindre populärt bland kvinnor än män, 69 respektive 79 procent, att söka efter varor och tjänster. Det är även populärt bland båda könen att använda internet för bankärenden, resor och hotellbokning och e-handel, men kvinnors nivå är lägre än männens.

Cirka 20 procent av alla i åldern 16–74 år, eller 1,3 miljoner människor, har någon gång använt ett fildelningsprogram. Denna syssla är klart mest populär bland män i åldern 16–24 år respektive 25–34 år, där andelarna är 57 respektive 48 procent.

Internettelefoni är enligt SCB-siffrorna inte alls lika populärt. Det hade endast 11 procent använt sig av. Bland kvinnor hade 7 procent provat denna möjlighet medan motsvarande andel bland män var 14 procent.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.