Finansbranschen bäst på it-miljöpolicys

Grön it Miljöpolicys för it-användning blir vanligare på svenska företag, och är mest förekommande i finanssektorn.

Statistiska centralbyråns rapport Företagens användning av it 2013 släpptes i januari och visar att mellan 25 och 41 procent av svenska företag med tio eller fler anställda har policys för miljövänligare it.

SCBs har undersökt om företag har en policy eller motsvarande för att minska organisationens miljöpåverkan genom att: uppmuntra webb/telefon/videomöten istället för resor, uppmuntra till mindre energiförbrukning vid it-användning, ställa krav på miljöcertifiering vid upphandling av it, eller ta hänsyn till energiförbrukning vid inköp av system och hårdvara.

Finansbranschen bäst

Finansbranschen utmärker sig som den med mest miljöarbete inom it. 62 procent av de tillfrågade företagen inom finansiell verksamhet hade till exempel en policy för att de anställda skulle minska sin energiförbrukning när de använde it. Totalt bland alla branscher hade 41 procent av företagen en sådan policy.

SCBs undersökning visar också att andelen företag med miljöpolicys för it har ökat inom alla branscher sedan 2012.

Läs mer: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/NV0116_2013A01_BR_IT02BR1401.pdf

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.