Finland bättre än Sverige på mobil kommunikation

Nordiska företag blir allt med mobila. Ökad tillgänglighet och effektivitet ligger bakom trenden, visar Nordic mobility report - business 2009.
Men svenska företag släpar efter.

I Telenor Sveriges undersökning som genomförts i Sverige, Norge, Finland och Danmark, har 2 000 beslutsfattare och användare av mobil kommunikation i medelstora företag intervjuats om användningen av mobilt arbetssätt. En tredjedel av alla jobbsamtal sker utanför kontoret och en majoritet av nordiska företag erbjuder anställda epost i mobiltelefonen.

Anställda ser möjligheten till mobilt arbete som en naturlig del av en modern arbetsplats, medan arbetsgivare värdesätter tillgänglighet och effektivitet.

Sverige ligger efter

Undersökningen visar att sju av tio svenska beslutsfattare uppger att mobilt arbetssätt bidrar till en förbättrad miljö och en tredjedel väger in klimatpåverkan när de upphandlar kommunikationstjänster. Men den visar också att svenska företag släpar efter både vad gäller mobil ambition och investeringsplaner, medan finska företag är mest mobila.

Finland är det land som utmärker sig, både när det handlar om framtidstro och konkreta satsningar som främjar mobilt arbetssätt. Finländarna leder klart i användningen av mobila verktyg och tror också att behovet av mobilt arbete kommer att fortsätta öka de kommande två åren.

Ökade investeringar

Förutom användning och drivkrafter har investeringsplanerna undersökts; en majoritet av de tillfrågade företagen menar att lågkonjunkturen inte påverkar deras investeringar i kommunikation det kommande året.

Sex av tio beslutsfattare uppger att konjunkturavmattningen inte påverkar investeringar i mobilkommunikation; en majoritet räknar med att investeringarna under året kommer att hålla samma nivå som under 2008.

Sex av tio beslutsfattare anger att de ökat sina investeringar i mobil kommunikation de senaste två åren. Mest har den offentliga sektorn investerat, följt av tjänstesektorn.

Hälften av de tillfrågade användarna uppger att de, trots tillgång till fast telefon, väljer mobilen när de ska ringa jobbsamtal.

Fakta

Övriga slutsatser

– Sju av tio användare har en bärbar dator och var tredje dator är utrustad med mobilt bredband.

– En fjärdedel av användarna uppger att en del av deras arbete utförs utanför företagets väggar; tre av tio tror att detta kommer att öka under de kommande två åren.

– Nio av tio beslutsfattare i Sverige, Norge och Danmark uppger ökad tillgänglighet som den främsta drivkraften.

– Nästan sju av tio beslutsfattare anger ökade krav från anställda som en drivkraft för mobilt arbetssätt.

– Sju av tio ser mobilt arbetssätt som ett sätt att spara tid eller öka effektiviteten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.