Finspång satsar på mpls-teknik

Fiberdata levererar ett bredbandsnät med mpls-teknik till Finet, dotterbolag till Finspångs Tekniska verk. Finets nya nät blir operatörsneutralt. Det färdiga nätet kommer att ha kapacitet för nya tjänster som kräver mycket bandbredd. Med mpls-tekniken kommer nätet att ha möjlighet till quality of service/trafikprioritering som innebär att tjänster i realtid, som telefoni och tv, går före andra trafiktyper i nätet. Nätet blir också driftsäkert genom sin möjlighet till redundans, det vill säga flödet byter riktning utan att driften störs om ett fel skulle uppstå.

Ordervärde uppgår till cirka fem miljoner kronor.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.