Fler företag tecknar Teliasoneras tjänstekontrakt

TeliaSoneras satsning på att erbjuda företag kommunikationslösningar som tjänst har varit framgångsrik. Idag har TeliaSonera 200 företagskunder i Sverige på tjänstesidan, vilket är fyra gånger fler jämfört med mitten av 2005.

Framförallt är det de stora internationella företagen som köper kommunikationslösningar som tjänst, men det blir även vanligare bland medelstora företag, organisationer och offentlig sektor. Främst efterfrågas tjänstelösningar för växlar, rösttrafik, internet (WAN) och företagsnät (LAN och IPVPN). Men trenden går mot ökad efterfrågan på kommunikationslösningar som tjänst även för affärsdrivande mervärdestjänster som kundtjänstsystem, maskin-till-maskin-kommunikation och kommunikationstjänster för fältarbetare.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.