Snart fler med mobil än el

Rapport Andelen av jordens befolkning med tillgång till mobiltelefon fortsätter att öka snabbt – snart finns fler mobilanvändare än människor med elektricitet hemma.

Snart fler med mobil än el
Wikipedia

I undertecknads hemstad Umeå fick rådhuset elektrisk belysning 1892 och stadens elverk började redan i mitten av 1920-talet övertyga kunderna om fördelen med elektrisk spis och ugni köket. Men för många människor kommer elektricitet hemma fortfarande bara var en avlägsen dröm nästan hundra år senare. År 2020 beräknas omkring 68 procent av jordens befolkning, 5,3 miljarder människor, ha tillgång till elektricitet hemma.

Nästan 70 procent kommer ha en mobil

Betydligt snabbare har den mobila utveckling gått. Sedan millenieskiftet har antalet mobilanvändare femdubblats och 2020 visar Ciscos senaste prognos att mobilanvändandet kommer att ha gott om elektriciteten i spridning. Pekar siffrorna rätt finns det då 5,4 miljarder mobilanvändare, vilket motsvarar 69 procent av den globala befolkningen. Motsvarande siffra för fast telefoni beräknas vara 28 procent och om det någonsin blir fler kan man fråga sig.

Massor av video

Mängden data som slussas genom de mobila näten kommer inte förvånande att öka ännu snabbare än antalet användare. Under de närmsta fem åren kommer trafikmängderna att öka åttafaldigt jämfört med idag och 4g kommer vid periodens slut att ha tagit över som den dominerande tekniken med 70 procent av all datatrafik.

Vad fyller vi då mobilnäten med för något? Ja där har slutsatsen inte förändrats sedan upplagan av Ciscos rapport Visual Networking Index Mobile – det blir gulliga kattklipp, inspelningar av folk som spelar dataspel, tv-serier och film – med andra ord video i alla former. Rörlig bild kommer att stå för tre fjärdedelar av all datatrafik visar rapporten.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!