Fler ratar fast telefoni

Andelen svenskar som väljer bort fast telefoni och enbart ringer med mobilen har ökat från fyra procent i fjol till sju procent i år. Det visar Post- och telestyrelsens årliga individundersökning som Synovate Tempo har genomfört. Ytterligare 38 procent av svenskarna kan tänka sig att slopa den fasta telefonen, även om de flesta anser att priset på mobiltelefoni måste sjunka för att de ska ta steget till att enbart använda mobilen. Det är framför allt yngre personer som ratar fast telefoni. Var tredje person som bor i hushåll där alla är under 26 år är utan fast telefon, en kraftig ökning jämfört med förra året då andelen var 17 procent.

Undersökningen visar också att internet används oftare än tidigare och att antalet internetanvändare ökar. Totalt har 81 procent av hushållen tillgång till internet i hemmet, jämfört med 78 procent i fjol. Andelen av dem som använder ett trådlöst nätverk har ökat från 21 procent förra året till 27 procent i år.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.