Fler surfar på snabbare bredband

Nära sju av tio svenskar mellan 16 och 75 år har bredbandsanslutning till Internet 2007. Den ökande bredbandsanslutningen leder även till att allt fler väljer bort traditionell telefoni till fördel för ip-telefoni.

Post- och Telestyrelsens årliga individundersökning visar att 68 procent av svenskarna har bredbandsanslutning, två av tre bredbandsanvändare har en uppkoppling där hastigheten är minst på 2 Mbit. Tjugo procent av den svenska befolkningen har bredbandstelefoni i hemmet. Av dessa har fyrtioen procent helt valt bort det traditionella fasta teleabonnemanget.

De vanligaste problemen som användare av ip-telefoni rapporterar är dålig ljudkvalitet och att samtalen bryts.

Mobilanvändningen

I årets undersökning har sextiosex procent av alla som använder mobiltelefon för privata samtal använt någon form av innehållstjänster som är tillgängliga via mobiltelefon. De vanligaste tjänsterna är sändning eller mottagning av bilder/MMS (48 procent), påminnelsetjänst (24 procent) samt surfa på vanligt Internet eller använda informations- eller nyhetstjänst (19 procent). Av de som inte använder tjänsterna känner de allra flesta ändå till att tjänsterna finns.

Nöjdare i år

Sjuttiofyra procent är nöjda med sin huvudsakliga teleoperatör för mobiltelefoni, vilket är en högre andel än i

samtliga tidigare undersökningar. Andelen uttalat missnöjda ligger relativt still på 5 procent. Teliasoneras användare anser i mindre utsträckning än användare av andra operatörer att den egna operatören har låga priser, erbjuder en fast avgift att ringa för eller erbjuder en bättre subventionerad mobiltelefon. Å andra sedan anser en högre andel att operatören är välkänd och etablerad på marknaden och har ett mobilnät med god täckning.

Mest missnöje med bredbandet

Sjuttiofem procent av mobiltelefonanvändarna är nöjda med sin operatör, av användarna av fast telefoni säger sig sjutio procent vara nöjda. Bredbandsoperatörerna har lägst andel nöjda användare med 60 procent.

Syftet med undersökningen är att ge PTS bättre kunskaper om hur konsumenterna ser på telemarknaden, för att främja arbetet med att öka konkurrensen på området. I undersökningen deltog 4000 personer i åldrarna sexton till sjuttiofem.

En liten spillra kvar

Den uppringda anslutningen är på väg bort, men fortfarande har nio procent av de tillfrågade en sådan anslutning. 2002 var det fyrtiofem procent av befolkningen som hade uppringd anslutning.

Jämfört med 2006 har andelen med en bredbandsuppkoppling på 2 Mbit eller över ökat med tio procentenheter till sextiosex procent.

Den dominerande anslutningsformen för bredband är någon av dsl-formerna som hälften av de tillfrågade har. Tio procent får sitt bredband via lan och åtta via kabel-tv-nätet.

Sju procent säger sig ha använt trådlös uppkoppling via hotspots, men majoriteten av de tillfrågade visste inte vad en hotspot är.

Fakta

Har ditt hushåll ip- / brebdandstelefoni?

Ja 20 %

Via kabel-tv-nätet 3%

Via xDSL 6%

Via LAN 5%

Via Internet på datorn 4%

Ja, men vet inte tekniken 2%

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.