Fler väljer att digitalisera välfärdstjänster

E-tjänster Många kommuner arbetar för att kunna digitalisera välfärdstjänster för att öka tillgängligheten och effektivisera sitt arbete. Hur långt man kommit varierar dock kraftigt, enligt en uppföljning från Socialstyrelsen.

Under 2013 delade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ut 90 miljoner kronor i statliga stimulansmedel för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten. De handlar bland annat om att säkerställa trygghetslarm och införa e-tjänster för både brukare och allmänhet. Det handlar också om att införa dokumentation mobilt i hemtjänsten samt att påbörja införande och användning av nationell patientöversikt som är den svenska nationella it- strategin för vård och omsorg.

Olika långt fram

Socialstyrelsens uppföljning visar att kommunernas arbete har kommit igång i varierande grad. Stimulansbidragen har bidragit till att sätta igång processer som annars inte hade kommit igång, eller varit betydligt långsammare.

Ett område där det dock inte har hänt så mycket är övergången till digitala trygghetslarm. Det är något oroväckande eftersom Telia planerar att lägga ner de analoga ledningarna 2015.

I hälften av länen är det endast en eller några få kommuner som har infört, eller ska införa digitala larm för alla brukare under 2013. I ytterligare några län planerar flera kommuner att införa digitala larm under 2014.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.