Flyget köper KST

Luftfartsverket har delats i Swedavia och LFV men tillsammans har man hittat en ersättare till sin gamla telefonilösning. Valet föll på kommunikation som tjänst från Datametrix och Tele2.

Flyget köper KST
Swedavia/Daniel Asplund

Ut åker Luftfartsverkets ålderstigna Ericsson M110-växel. Istället har Swedavia och LFV valt att köpa telefonin som tjänst. Den nya plattformen, som på sikt också ska ge de båda organisationerna tillgång till full uc med närvarotjänster även i mobilen, bygger på Ciscos Callmanager och kopplas till Microsofts OCS.

Avtalet är ett avrop från Kammarkollegiets Dante-upphandling och sträcker sig över fem år. Kostnaden under avtalstiden hamnar på mellan 20 och 30 miljoner kronor. Totalt handlar det om 5600 anknytningar varav 2000 mobila. Största delen av leveransen kommer Tele2s dotterbolag Datametrix att stå för.

– Stabilitet och trygghet var grundläggande i vår bedömning av inkomna anbud. Utöver det krävdes en hög kostnadseffektivitet och en lösning som kunde samverka med våra befintliga system. Tele2 och Datametrix kunde svara på dessa behov samtidigt som deras kompetens och konkurrenskraftiga erbjudande gjorde dem till ett självklart val, säger Karin Ancker, projektägare hos Swedavia AB och LFV.

Nytt för de båda blir att de nu får en riktig kontaktcenter-lösning i form av Ciscos IPCC Express, något som man hade önskat redan varit på plats när vulkanaskan drog in över Europas flygplatser.

Möjlighet till separat utveckling

Den nya plattformen ska integreras mot de båda organisationernas verksamhets- och affärssystem men trots att det är ett gemensamt avtal kan lösningarna komma att utvecklas åt olika håll med tiden.

– De är två separata verksamheter och avtalet gör det möjligt för dem att utvecklas var för sig efter sina behov, säger Martin Cullberg, ansvarig för Tele2s företagsmarknad.

Däremot kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt att exempelvis koppla samtal mellan Swedavia och LFV.

Upphandlingen är den sjätte som Tele2 vinner inom ramen för Kammarkollegiets ramavtal, något som Martin cullberg är mycket nöjd över.

– Att Swedavia och LFV, med höga krav på säkerhet och trygghet väljer Tele2 för sin kommunikationsplattform, visar på styrkan vi besitter vad gäller att erbjuda stabila och anpassade lösningar med bäst värde för pengarna, säger han.

Fakta

Swedavia och LFV

Luftfartsverket delades den 1 april 2010 i Swedavia AB som äger och driver de svenska flygplatserna och LFV som har hand om själva flygverksamheten, exempelvis flygledning.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.