”Flygplatserna måste bli smartare”

AI Kelly Allen, Director of Vertical Sales, Transportation & Hospitality för EUNO-regionen hos ALE menar att flygplatserna inte bara behöver bli större, de måste också bli bättre på att tillvarata begränsade resurser.

”Flygplatserna måste bli smartare”

Den civila luftfarten är en tillväxtbransch och det ligger en ständig press på flygplatserna att bibehålla eller förbättra säkerheten medan antalet passagerare fortsätter att stiga och antalet rutter och flygavgångar ökar. För att förbättra sina vinstmarginaler och anpassa sig till ett allt större tryck från marknaden drivs flygplatserna mot en mer effektiv drift och sänkta kostnader. Men bristen på utrymme leder till begränsad kapacitet, vilket i sin tur innebär att en större effektivitet bäst uppnås genom ny teknik.

Internet of Things (iot), automatisering, big data, robotteknik, AI och virtuell reality har börjat bli en del av den civila luftfartens ekosystem, tillsammans med integrerad datainsamling och bättre kanaler för realtidskommunikation. För att kunna utnyttja denna teknik maximalt måste flygplatserna införa rutiner som förenklar och snabbar på samarbetet med luftfartens intressegrupper.

Hantering av ett komplicerat ekosystem

I såväl driftsmässiga som kundbemötande roller går det inte att underskatta potentialen för ioi, när det gäller att effektivisera processerna. Realtids visibilitet i olika system, plastbaserade tjänster och beacon-teknik för positionering och spårning. Digital reklam och skyltning, realtidsinformation, fjärrsensorer för bevakning av vädertillstånd och förutsättningar på start- och landningsbanor, IP-kameror som är kopplade till program för ansiktsigenkänning eller möjligheter till fullt digitala kontrolltorn. Bagagehantering, passagerarpositionering och självincheckning – tekniken finns överallt.

Det är närmast omöjligt att hantera alla dessa olika typer av teknik om de är kopplade till individuella system som alla kräver sin egen hantering och sitt eget underhåll. Oavsett vilka digitala verktyg, plattformar eller system som en flygplats väljer att använda kan dessa aldrig uppnå sin fulla potential utan rätt nätverk och byggstenar för kommunikation. Ineffektiva installationer gör dessutom att risken ökar för att dessa nya enheter sätter press på nätverket, skapar nya problem som inverkar negativt på resenärernas upplevelser.

Det är sant att de olika intressenterna inom luftfarten måste anpassa sig till varandra, men flygplatserna i synnerhet måste utvecklas mot kostnadseffektiva, IP-baserade lösningar för de flesta av sina system. Det skulle omedelbart möjliggöra bättre kommunikation mellan personer, processer och smarta ”föremål”, och dessutom förenkla IT-hanteringen. Det är här som den ” connected Airport” kommer in.

Digital säkerhet – hantering av iot är en huvudprioritering

Vare sig det gäller IP-baserade säkerhetskameror, uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller informationstavlor är en enda nätverksinfrastruktur mer kostnadseffektiv att hantera och underhålla och ger mycket större överblick över flygplatsens kommunikation. Men det finns faror med dålig säkerhet i installationer och en enda osäker enhet kan utgöra en möjlig bakväg in i nätverket. Genom att allt fler fasta och mobila enheter ansluter sig till nätverket blir det allt viktigare att se till att dessa ioi-enheter är ordentligt avskärmade.

Med hjälp av teknik för nätverksvirtualisering är det möjligt att skapa virtuella isolerade miljöer inom en och samma infrastruktur och göra ioi mer hanterbart. På så sätt kan olika grupper eller avdelningar sköta sina egna installationer av iot-nätverk. Genom virtuell segmentering inom nätverket går det att skapa ”iot-containers” för att gruppera, hantera och säkra enheter och användare och, om ett intrång skulle ske, sätta stopp för hot som rör sig andra vägar genom nätverket.

Inneslutning av iot gör det också möjligt för olika avdelningar att upprätthålla sina egna policyer för tjänstekvalitet (QoS) i nätverket och optimera sina egna driftsrutiner. Inom varje virtuell ”iot-containers” är det möjligt att observera och hantera all trafik, användare, prioritera enheter och applikationer, reservera eller begränsa bandbredd, svartlista enheter eller övervaka misstänkta trafikmönster. Genom upprätthållande av QoS-policyer kan man försäkra sig om att kritiska driftsrutiner eller nätverkstillgångar alltid får de nätverksresurser som de behöver för att fungera korrekt.

Ge intressenterna möjlighet till samarbete

Företagen rör sig alltmer mot anslutna plattformar där personer, processer och ”föremål” kan anslutas och samverka, och det gäller även flygplatser. Den komplicerade gemenskapen av intressenter – flygplatsoperatörer, flygbolag, marktjänstleverantörer, passagerare, myndigheter och tillsynsorgan – kan alla dra nytta av att eliminera hinder för informationsflödet.

Flygplatserna kan hantera passagerarnas rörlighet, optimera driften och införa bättre kommunikationer för nödsituationer. Flygbolagen kan ge sina kunder en smidig upplevelse genom att använda infrastruktur som beacon-teknik för automatiska aviseringar. Passagerarna kan få uppdateringar i realtid om uppskattade väntetider i säkerhetskontrollen, var vissa flygbolags incheckningsdiskar ligger och vilka utgångar eller bagageband som gäller.

Detaljhandlare och restauranger kan använda platsbaserade tjänster för att marknadsföra erbjudanden som leder till ökad interaktion med passagerarna och därmed större intäkter. Viktig information om passagerare eller situationer kan delas direkt mellan berörda parter i realtid så att rätt information når rätt personer precis när den behövs.

Nyckeln till anslutning mellan människor och processer

För att det här ska kunna ske, måste systemen avisoleras och kommunikationsverktyg som direktmeddelanden, röstöverföring, dokumentdelning, video och notifieringar integreras direkt i applikationer och system. Detta blir möjligt genom att vissa av världens ledande kommunikationsleverantörer börjar ta fram öppna API:er, som ger teknikpartners och tredjepartsleverantörer möjlighet att göra verktyg för kommunikation och samarbete till centrala funktioner inom de digitala flygplatstjänsterna.

Den intelligenta flygplatsen – inte bara en vision utan en verklighet

För att kunna möta dessa utmaningar behöver flygplatserna nyskapande lösningar. Deras infrastruktur måste dessutom användas på ett mer intelligent sätt. Flygplatserna måste kunna använda tekniken för att utnyttja sina budgetar och resurser maximalt så att de kan hantera stigande passagerarvolymer och uppfylla de allt högre krav som ställs av tekniskt kunniga passagerare och kommersiella hyresgäster.

Behovet av informationsutbyte i realtid kommer att leda till att flygplatserna inför ny teknik där kommunikationen kan flöda fritt. Innovationer som integrerar smarta enheter och delar information vid varje punkt under passagerarens resa, och möjliggör bättre kommunikation mellan den civila luftfartens olika intressenter, kommer att spela en mycket viktig roll.

Men att införa rätt infrastruktur kräver noggrann planering, att man håller ett öga på framtida utveckling samt att säkerheten alltid kommer först – från kundbemötande tjänster ända ner till maskinvaran. Den intelligenta flygplatsen är mer än bara en vision – den är ett måste. Med rätt infrastruktur kan den bli en global verklighet.

 

Kelly Allen är Director of Vertical Sales, Transportation & Hospitality för EUNO-regionen. Hon ansvarar för att gå i spetsen för ALE:s Vertical Strategy of Sector-Specific Networking and Communications Solutions. Kelly har mer än 20 års erfarenhet inom IT och telekommunikation och arbetade senast som Business Management Director for Airport Solutions på SITA.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.