Charlotte Berg: Fokus på säkerhet intensifieras under hösten

Krönika Pandemin rullar vidare och vi möter ännu en höst med jobb som till stor del genomförs på distans. Skillnaden är att vi idag vet betydligt mer om vad distansarbete innebär konkret, vad som fungerar bra och mindre bra och hur vi som individer och organisationer kan vara produktiva och samtidigt ha balans mellan arbete och fritid, skriver Compodiums Charlotte Berg i en krönika.

Charlotte Berg: Fokus på säkerhet intensifieras under hösten

Under den här tiden har det genomförts ett stort antal undersökningar som alla kommit fram till att vi föredrar en hybridmodell. Två av tre medarbetare värderar exempelvis flexibilitet mer än lön och hela 74 procent av de största arbetsgivarna planerar för en hybridmodell under hösten, även om långsiktiga beslut om hur vi kommer att arbeta efter pandemin inte fattats av exempelvis statliga myndigheter.

Sverige har alltid legat i framkanten när det gäller flexibelt arbete. De flesta har bra internetuppkoppling hemma och vi har platta organisationsstrukturer med ledare som är mer intresserade av vad vi åstadkommer än var vi finns när vi jobbar.

Ju längre tiden går med distansarbete desto bättre på det blir vi dessutom. Vi lär oss att hitta det som fungerar optimalt och det är inte sannolikt att vi någonsin kommer att återgå till ett helt kontorsbundet arbetssätt.

Digitala mötet centralt i en hybridmodell

Central för att en hybridmodell ska fungera är det digitala mötet. Under pandemins första våg upptäckte flera verksamheter att de hade säkerhetsbrister som i bästa fall resulterade i generande incidenter, men i värsta fall kunde leda till industrispionage.

Att på ett säkert sätt kunna logga in till ett videomöte och prata fritt och öppet, eftersom vi vet att det inte finns obehöriga som tjuvlyssnar på konversationen, var något vi aldrig behövt oroa oss för när vi pratade med vänner och bekanta. Men när det handlade om konfidentiella eller sekretessbelagda samtal med kunder och partners blev riskerna uppenbara.

Att inte ha fokus på säkerhet och integritet i det digitala mötet kan också leda till att man bryter mot regler och riktlinjer, något som diskuterats livligt i media under sommaren. Det är plötsligt många fler som lärt sig mer om, inte bara GDPR, utan även komplexa frågor som Privacy Shield och Schrems II-domen.

Även om frågor kring säkerhet och integritet kommer att intensifieras under hösten kommer inte allt att handla om it. Jag vill också slå ett slag för vikten av ett bra ledarskap för att digitala möten ska fungera. Att hålla samman och motivera ett team är inte det enklaste ens när alla finns på samma plats.

Med distansarbete blir det ännu svårare. Videomöten är ett av de allra bästa sätten att motivera och inspirera medarbetare och även fånga upp de som försvinner ut i periferin.

 

Viktigt med kroppspråk

Människor är visuella varelser och vi är oerhört skickliga på att läsa kroppsspråk. Ofta är det inte VAD våra medarbetare säger, utan HUR de säger det, som informerar oss om vad de egentligen tänker och tycker. Stäng därför inte av kameran! Det kan vara frestande när håret inte ser ut som det ska, eller när det är svårt att hitta ett hörn hemma som inte ser ostädat ut, men en rörlig bild ger så mycket mer än att bara höra en röst.

Det är trist att en pandemi ska behövas för att fler organisationer ska ta säkerhet och integritet på större allvar. Samtidigt får vi vara tacksamma för det positiva som pandemin resulterar i. I slutändan är det ökade intresset för flexibla arbetsmodeller, digitala möten och vikten av säkerhet och integritet något som gagnar alla.

Charlotte Berg
Vd Compodium

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.