För mycket buller på kontoret

Många europeiska företag lever inte upp till lagstiftningen för buller i kontorsmiljö. Enligt ett EU-direktiv bör bullernivån inte överstiga 80 decibel, men 16,1 procent av företagen överskrider denna gräns.

EU-direktivet om buller i kontorsmiljö trädde i kraft i början av 2006 och innebär att callcenter måste minska bullernivån till max 85 decibel. Den rekommenderade nivån är ännu lägre – helst ska nivån ligger under 80 decibel. Många företag lever dock inte upp till lagstiftningen. En orsak är att företagen inte känner till lagstiftningen. I slutet av 2005 visste endast 91 procent av de tillfrågade företagen om den kommande lagstiftningen och när den trädde i kraft var fortfarande hela 50 procent ovetande om de nya reglerna. Undersökningen genomfördes bland 500 anställda i 61 kontorsmiljöer i olika europeiska länder och gjordes av undersökningsföretaget Datamonitor på uppdrag av Plantronics.

Mycket buller i callcenter

Datamonitor räknar med att antalet callcenter i Europa kommer att uppgå till 45 000 år 2008. Anställda i callcenter är särskilt utsatta för buller eftersom de pratar i telefon under en stor del av sin arbetstid. I kontorslandskap störs man dessutom ofta av buller i form av ljud från olika ringsignaler, kopieringsapparater, samtalande kolleger med mera. Problemet med buller är omdebatterat och en för hög bullernivå stör de anställdas koncentration och minskar deras effektivitet samt kan leda till hörselskador.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.