Fördel för företagen i patenttvist

De stora teknikföretagen har kammat hem första ronden i en patenttvist. En kommitté till Europaparlamentet har nämligen röstat ner ett förslag som ska minska bolagens möjligheter att ta patent på sina uppfinningar. Men omröstning i parlamentet väntar.

Om tre veckor ska Europaparlamentet ta ställning till det så kallade patentdirektivet, som ger teknikbolag mindre möjligheter att ta patent på sina uppfinningar. Förslaget är omstritt och de stora teknikjättarna vill gärna behålla möjligheterna att även i fortsättningen ta patent på programvara. Samtidigt som kritiker menar att patenten motverkar innovation och försvårar för små företag att ta fram nya produkter.

Men första ronden i matchen gick de stora teknikjättarnas väg. En kommitté till Europaparlamentet röstade nämligen ner förslaget, enligt uppgifter från Financial Times. Organisationen Eitca, som bland annat representerar Nokia, Ericsson, Siemens, Sony, Philips och Microsoft, säger till Financial Times att de är mycket nöjda med utfallet. Fortfarande krävs dock att Europaparlamentet följer samma spår om jättarnas önskan ska bli verklighet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.