Fördelning av frysta bredbandspengar

Regeringen har beslutat om hur de frysta bredbandspengarna ska fördelas. Av de 180 miljoner kronor som ska delas ut får Västra Götalandsregionen övervägande mest pengar.

Fördelning av frysta bredbandspengar

Det var i december förra året som regeringen drog i bromsen för bredbandsutbyggnaden. Drygt 600 miljoner som 2005 skulle ha gått till att binda samman orter i framför allt glesbygden med bredband frös inne, något som upprörde hela bredbandssverige.

Men regeringen fattade tidigare i höst ett beslut som innebär att 180 miljoner kronor görs tillgängliga för utbyggnaden av bredbandsnät i landets kommuner. Under 2006 ska återstoden av de frysta pengarna bli tillgängliga.

– Jag är glad över att de pengar som har hållits inne sedan årsskiftet nu kan börja betalas ut igen. Regeringen har tidigare sagt att medlen ska vara tillgängliga senast under 2006. Det är skönt att kunna konstatera att vi redan nu kan infria det löftet, säger infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar.

Så delas pengarna

Pengarna delas ut länsvis och regeringen har beslutat att de ska fördelas så här; (alla siffror i miljoner kronor) Västra Götalandsregionen får 40,7 miljoner kronor, Jämtland 29,5, Norrbotten 23,2, Södermanlands län 14,4, Dalarnas län 14,1, Värmlands län 11, Västerbotten 10,6, Region Skåne 9,4, Västmanlands län 5,9, Hallands län 2, Västernorrland 1,8, Östergötland 1,4, Jönköping 1,3, Gotland 0,8 och Kronoberg 0,5 miljoner kronor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.