Fordonsindustrin behöver FoU

Enligt regeringen kommer Sveriges fordonsindustri att vara beroende av forskning- och utvecklingsarbete för att kunna stå sig i den internationella konkurrensen i framtiden.

Vinnova har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på FoU-program inom produktionsteknik och fordonstelematik. Ett färdigt förslag har nyligen lämnats av Vinnova till regeringen. Förslaget består av två olika program, varav ett fokuserar på Fordons it där forskning behövs bland annat för att se hur teknologi från fordons- och telekomindustrin kan integreras för kommunikation mellan fordon och infrastruktur.

Enligt uppskattningar kan staten, regionen och fordonsindustrin behöva investera cirka 760 miljoner kronor på FoU-arbete under åren 2005-2008.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.