Företag dåliga att utnyttja värdet av it

Trots att majoriteten av vd:ar anser att it är avgörande för deras verksamhet nyttjar 89 procent av företaget på samma sätt som inom andra områden. Det kostnader snarare än värde som styr besluten. Det visar en studie som Capgemini genomfört där 77 vd:ar på 52 stora företag intervjuats.

Studien visar att 65 procent av de tillfrågade vd:arna värderar it som en avgörande del av sin verksamhet. Trots detta finns det uppenbarligen stora brister att omsätta synsättet i praktiken. It-budgeten verkar styras huvudsakligen utifrån ett kostnadsperspektiv, där 61 procent av besluten fattas utifrån kostnader snarare än värde. En majoritet av företagen styr all it på ett och samma sätt och fattar beslut utifrån principer som skiljer sig från övriga beslut inom företaget.

– Vi ser en tydlig förändring på marknaden där vd börjar få upp ögonen för att använda it till att skapa konkurrensfördelar och inte bara som ett stöd för verksamheten. Därför är det förvånande att företag fortfarande hanterar it så enkelspårigt. För att lyckas öka värdet av it måste företag bli bättre på att differentiera sin it-styrning, säger Ulf Larson, ansvarig för studien på Capgemini.

Mäter dåligt

Studien visar också att många företag är dåliga på att mäta effekterna av sina it-investeringar. 32 procent gör inte en lönsamhetskalkyl innan projektstart. Bara en 5 procent av företagen gör uppföljningar kring it-investeringar på ett strukturerat sätt.

– Vi ser att många företag har svårt att utvärera och prioritera projekt. För att lyckas bättre är det viktigt att förstå och styra it som en portfölj, säger Ulf Larson. Då är det lättare att sprida riskerna och samtidigt säkerställa att varje projekt fortfarande är i linje med affärsstrategiska mål och it-mål.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.