Företag planerar för ip-telefoni

Nästan en tredjedel av de svenska företagen och organisationerna kommer att införa ip-telefoni under 2005. Samtidigt minskar telefonibudgetarna. Det visar en undersökning som Telenor genomfört bland beslutsfattare för kommunikationslösningar på större företag och organisationer i Sverige.

Under 2005 planerar 28 procent av företagen och organisationerna att införa ip-telefoni. Det skulle innebära en kraftig ökning eftersom endast 13 procent uppger att de har ip-telefoni idag. Siffrorna bekräftas av it-barometern senaste undersökning som också spår en ökad tillväxt av ip-telefoni. Där svarar hela 31 procent  av företagen att de kommer att införa ip-telefoni inom 18 månader. It-barometern bedömer också att marknaden för ip-telefoni 2005 är värd 500 mkr.

 

Enheterna slås ihop

Samtidigt som budgetresurserna går från telefoni till it slås de båda budgetenheterna ihop till en och samma enhet. På två tredjedelar av företagen och organisationerna är samma enhet eller person budgetansvarig för både it och telefoni.

 – It-chefens roll är på väg att ändras till att bli ännu viktigare för företag och organisationer när telefoni och datatrafik läggs under samma ansvar, säger Håkan Monfors, försäljningschef på Telenor.

Saknar kunskap

Undersökningen visar också att hälften av de tillfrågade anser att de har otillräcklig kunskap för att kunna fatta beslut om att införa ett gemensamt nät för telefoni, video och data. Vidare tror de att det finns en oro bland medarbetarna för att tillgängligheten ska försämras. Endast en fjärdedel anser att priset är ett hinder mot att införa telefoni och data i samma ip-nät.

Undersökningen genomfördes under november månad bland beslutsfattare för kommunikationslösningar på 102 av de största svenska företagen och organisationerna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.