Stark företagskultur ett måste vid hybridarbete

kontoret Teknikleverantören Poly tipsar om att kulturen spelar en avgörande roll för att locka tillbaka medarbetarna till kontoret.

Stark företagskultur ett måste vid hybridarbete

Hybridkontoret är det nya normala på många företag, men det kan vara problematiskt att få de anställda att vilja tillbringa tid på det fysiska kontoret. Kommunikationsföretaget Poly varnar nu för att hybridarbete är dömt att misslyckas om man inte upprätthåller en stark företagskultur.

Utöver att slå värn om företagskulturen är det enligt Poly-rapporten viktigt att etablera en tydlig strategi för återgången till kontoret. Det är nämligen flera, av varandra oberoende orsaker, som gör att de anställda är ovilliga till att åka in till kontoret. En av dessa är oron över att det ska bli svårt att hitta en balans mellan arbete, privatliv och produktivitet. Den höga inflationstakten, som gör att många vill hålla nere bland annat resekostnader, är också en bidragande faktor.

Polys uppmaning till arbetsgivare är att se på kontoret som en festival, vilket innebär att man måste tänka både på kulturen och på att rätt teknisk utrustning finns på plats.

– Företagen saknar en övertygande anledning till varför anställda ska återvända till kontoret. Gratis kaffe och fikabröd fungerar helt enkelt inte längre. Hybridarbetare behöver en bra anledning att återvända. Vi tycker att företag borde anamma en festival-inspirerad inställning till kontorsupplevelsen. När folk pratar om varför de går på en festival säger de aldrig att det beror på hur trevlig själva scenen ser ut. Det är den totala upplevelsen besökarna är ute efter – banden, maten, energin och människorna.

– Ett liknande tankesätt krävs för att få tillbaka anställda till kontoret. Kulturen måste upprätthållas och organisationer måste tänka på den totala upplevelsen. På så sätt kommer företagen locka tillbaka de anställda, i stället för att tvinga tillbaka dem, säger Paul Clark, Europachef på Poly.

Här kan du ladda ned Polys rapport i sin helhet

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.