Förlängt uppdrag för myndigheternas egen molnplattform

samarbete Tidigare i år lanserade Försäkringskassan en molntjänst för myndigheter: SAFOS. Nu förlängs myndighetens it-driftsuppdrag fram till 2025.

Förlängt uppdrag för myndigheternas egen molnplattform

Myndigheterna har ett omfattande behov att att kunna genomföra digitala möten och dela information på ett säkert sätt, både med myndigheter och andra samarbetspartner. Därför lanserade Försäkringskassan tidigare i år samarbetsplattformen SAFOS (Samarbetsplattform för offentlig sektor), en molntjänst som är anpassad för att dela känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information.

− Att arbeta i en hybrid av fysiska och digitala möten är det nya normala. Samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer, men även med enskilda individer, förutsätts kunna ske digitalt, säger Peter Haglind, it-direktör på Försäkringskassan.

”All drift sker i Försäkringskassans datacenter”

– När vi genom regeringsuppdraget träffade och anslöt myndigheter såg vi behovet av säkra molntjänster som uppfyller de regelverk som svenska myndigheter har att förhålla sig till. All drift och förvaltning av vår samarbetstjänst sker i Försäkringskassans egna datacenter av vår egen säkerhetsklassade personal.

Försäkringskassan fick uppdraget att driva samordnad it åt andra myndigheter redan för fem år sedan, i kölvattnet av it-haveriet på Transportstyrelsen, men nu står det klart att uppdraget förlängs fram till den 31 december 2024. Ett flertal myndigheter har i dag förlagt sin it-drift till Försäkringskassan, däribland Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Statens servicecenter och E-hälsomyndigheten.

− Sedan vi fick uppdraget har vi hela tiden arbetat med att utveckla vårt erbjudande. Pandemin innebar såklart speciella utmaningar som vi dragit nyttiga lärdomar av och som vi kunnat omsätta till lösningar. Det nu kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget innebär att en samordnad och säker statlig it-drift aldrig har varit viktigare, och det styr hur vi arbetar med systemens robusthet och motståndskraft, säger Peter Haglind.

Får fler funktioner under 2023

Plattformen SAFOS kommer under nästa år förses med funktioner för videomöten och chatt, men erbjuder redan i dag dokumentdelning och dokumenthantering. Den bygger på Nextcloud, som var en av två helhetsleverantörer som rekommenderades i utredningen Digital samarbetsplattform för offentlig sektor i slutet av förra året.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.