Forskare kräver omprövning av 3g-licenser

Forskare och företrädare för jordbruk, skogsbruk och renskötsel kräver i ett öppet brev till PTS att villkoren för 3g-licenser omprövas för att få bättre täckning i glest befolkade områden.

PTS väntas ta beslut i juni om böter för de 3g-operatörer som inte byggt ut sina nät enligt villkoren från 2000. Sju till åtta procent av befolkningen saknar fortfarande täckning för 3g, främst i glesbygden, rapporterar Ny teknik. Dessutom täcker 3g-nätet endast en fjärdedel av landets yta. Mot bakgrund av detta ställer forskare från Skogforsk, KTH, Handelshögskolan representanter från Lantbrukarnas riksförbund, Sametinget och Skogsindustrierna krav på att 3g-operatörerna ska kunna titta på andra tekniker än umts. De är bekymrade över att viktiga samhällsfunktioner och näringar i glesbygd hamnar utanför 3g-nätet. Det gäller till exempel räddningstjänst, skogs- och jordbruk, renskötsel och turism.

– Villkoren för 3g-tillstånden måste omprövas. I dag finns alternativ teknik som kan täcka hela landet, ändå är det risk för att myndigheterna kommer att hålla fast vid ett avtal som bygger på olämplig teknik, säger Bertil Lidén.

CDMA 450 är ett alternativ för 3g i glesbygden som forskarna förespråkar. Företaget Nordisk Mobiltelefon har redan fått licens för att erbjuda 3g på 450-nätet och nu vill man att även de andra operatörerna ska kunna använda sig av alternativa tekniker. Tre har, enligt uppgifter från Ny teknik, redan visat intresse för att samarbeta med Nordisk Mobiltelefon och på så vis kunna erbjuda täckning i glesbygd genom roaming i 450-nätet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.