Forskarna: Telias 14-åringar var effektiva pedagoger

Undersökning Tillsammans med Sunne kommun sjösatte Telia satsningen ”Mer Digital”. Under tre dagar utbildades pensionärer i det digitala livet av åttonde- och niondeklassare. Nu har forskarna fått in resultaten.

Forskarna: Telias 14-åringar var effektiva pedagoger
Telia

Regeringen har flaggat för att Sverige ska vara bäst i världen när det kommer till digitalisering – och inom offentlig sektor ska den utvecklingen snabbas på. Samtidigt är det ett faktum att många pensionärer i dag lever i ett digitalt utanförskap. Som svar på problemet har Telia tillsammans med Sunne kommun sjösatt satsningen ”Mer Digital”.

Under tre dagar bjöds 300 pensionärer som ville lära sig mer om digital teknik in till en utbildning i Sunne. Som lärare hade man kallat in 50 frivilliga åttonde- och niondeklassare per kurstillfälle – och de visade sig vara utmärkta pedagoger.

– Det är fantastiskt att använda dem – och alla ungdomar som var med gjorde ett otroligt jobb. Jag såg de som grät glädjetårar för att de kände vilken nytta de hade gjort. De visade hur man kan chatta och skypa med barnbarnen. Det var härligt att se den här glädjen mellan gammal och ung. Och eleverna tog det på stort allvar, säger Eva Söderström till Telekom idag.

Har undersökt effekterna

Hon är biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde. Tillsammans med Jesper Holgersson, lektor i Informationssystemutveckling, har Eva undersökt vilken effekt den här typen av utbildning har på deltagarnas attityder och beteenden. Utvalda deltagare fick svara på en enkät före och efter utbildningen. Till detta genomfördes intervjuer med elva deltagare en månad efteråt.

Resultaten visar att en övervägande majoritet blev mer digitala. Nio av tio deltagare uppger att de har fått en mer positiv inställning till digital teknik. Exempelvis uppskattar 70 procent att de nu använder it mer än tidigare. En teknikrädsla finns kvar, men den är mindre, och efteråt har deltagarna har vågat mer.

Vad är då som är viktigast för pensionärerna? För merparten handlar nyttan dels sociala aspekter, som att hålla kontakten med släktingar och bekanta via skype och sociala medier. Den andra viktiga punkten är e-tjänster, som bank- och vårdtjänster.

Telia tror på folkrörelse

– De här forskningsresultaten visar att Telia är på rätt väg. Det här är en grupp som är svår att nå, men vi ser att teknik inte behöver vara ett hinder när vi gör på det här sättet. Vi har sett ett stort intresse från kommunerna och vi har flera intressenter på gång, säger Mia Forsäng, Affärsutvecklare Digitalisering inom Telia Company.

Det enda hon kan avslöja i dagsläget är att man ska genomföra en likadan utbildning i Haninge under våren – det blir dock 15 workshops.

– Det ska bli jättespännande. Nu sprider det sig som ringar på vattnet, och jag tror att det här nästan kommer bli som en folkrörelse, säger Mia Forsäng.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.