Försvinner wifi när 5g slår igenom?

Krönika Kommer wifi fortsätta vara relevant för företagen att använda när 5g väl fått sitt genombrott? Det tror Aruba och för fram kontrollen över datan som en viktig orsak, menar Dobias van Ingen, cto på företaget.

Försvinner wifi när 5g slår igenom?

Vi börjar direkt med framtidens lösning: Jag är övertygad om det sannolikt blir en hybrid mellan 5g och wifi. Det finns flera anledningar till detta: Framför allt har det att göra med kostnader, prestanda och hur uppdateringar av enheter bäst kan hanteras. 

Det finns ännu en orsak, som vi på Aruba inte hört nämnas så mycket. Det handlar om vem som äger data. Det här är en fråga som behöver få mer uppmärksamhet.

Argumentet utgår från hur företagen vill att kundupplevelserna ska se ut. För att skilja sig ur mängden behöver företag konkurrera genom att ge en individanpassad upplevelse på rätt plats och i rätt tid, för att på så sätt göra kunden nöjdare.

För att få till dessa upplevelser är förstås analyser av kunderna enormt viktiga.

För att kunna analysera behövs data, annars blir allt gissningar. Så vad händer om företag stänger av sin wifi och istället låter trafiken gå igenom 5g-nätverket? Jo, företagens tillgång till den mesta kunddatan förloras och kan därför inte användas.

 

Finns fyra orsaker

Som jag ser det finns det fyra orsaker till att företag behöver vara lite skeptiska till att låta 5g vara lösningen på alla problem:

  1. Analys. Nätverksdata kan alltså användas för att förbättra kundupplevelser. Men också för att upptäcka felaktigt eller farligt användarbeteende. Dessutom går det att analysera rörelsemönster och hur en butik eller ett kontor används. Inget av detta är möjligt att göra utan den information som nätverket kan ge om vem som är uppkopplad, var de befinner sig och vad de gör.
  2. Integritet. I mobilnätverk är alla inbjudna. Även de som inte alls har någon koppling till företaget. Detta gör att företagets data finns på en plats där även utomstående kan ha en chans att komma åt den. Det finns många exempel, bland annat inom industrin, där sådant bara inte får hända.
  3. Prestanda. I praktiken innebär 5g att data sänds långt bort och sedan tillbaka. Denna komplicerade rutt ökar risken för att tjänster laggar. Dessutom blir det svårt att felsöka när det uppstår problem. Risken är att både produktiviteten och kundupplevelsen försämras.
  4. Säkerhet. Säkerheten är en viktigare fråga idag än någonsin tidigare. Dagens företag använder allt mer avancerade metoder för att bestämma hur de ger access till användarna på nätverket. Det handlar om att segmentera användarna utifrån vad de får tillgång till, varifrån och på vilken enhet. Dagens mobilnätverk kan inte matcha de här möjligheterna. Att behöva kontakta en mobilnätverksleverantör för att ändra tillgången till nätverket innebär extraarbete som tar tid – vilket kan innebära en säkerhetsrisk för företaget.

Sammantaget menar jag till och med att mycket talar för att företagen kommer använda mer wifi i framtiden, inte mindre. Wifi är helt enkelt ett ekonomiskt och väl fungerande sätt att få nätverk inomhus. Dessutom är 5g byggd för att kunna samverka med wifi, särskilt med wifi 6, standarden som nu slår igenom allt mer.

Idag är hajpen kring 5g enorm. Det är en stor risk att företag dras med av alla möjligheter de får höra om. Men precis som alla tekniker har även 5g sina för- och nackdelar. Mitt råd är därför att tänka igenom hur avvägningen mellan 5g och wifi ska se ut – innan de gör den där avgörande investeringen som blir besvärlig och dyr att ändra på.

Dobias van Ingen, CTO Europa för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!