Fortfarande brister i specificerade räkningar

Flera telefonoperatörer följer inte reglerna för hur räkningar ska specificeras, enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Till exempel saknas uppgifter om kostnad per enhet (minutkostnad, pris per sms eller kostnad per megabyte) på räkningarna från två av de största operatörerna.

Sex av de åtta operatörer som PTS nu underrättar om bristande specificering av räkningar redovisar inte information om vidarefakturerade samtal, det vill säga samtal som abonnenten inte kan reklamera hos operatören. Det kan vara kostnader för betalteletjänster eller sms-tjänster såsom nyhetstjänster, att abonnenten har använt telefonen för att rösta eller köpt en ringsignal. På räkningen ska det tydligt framgå vem abonnenten ska kontakta för att reklamera tjänsten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.