Fortfarande inget besked från PTS

Post- och telestyrelsen misslyckas än en gång med att fatta ett avgörande beslut om den svenska 3g-utbyggnadens framtid. PTS räknar med att fatta beslut i 3g-frågan under oktober månad.

Miljarder står på spel för de svenska 3g-operatörerna och 3g-utbyggnaden har länge stått stilla i väntan på Post- och telestyrelsens, PTS, avgörande beslut i 3g-frågan.

Men återigen misslyckas myndigheten med att fatta ett beslut inom den utlovade tidsramen. Under dagens styrelsemöte fanns enligt myndigheten ingen möjlighet att ta ett beslut eftersom man för närvarande diskuterar en rapport i 3g-frågan med operatörerna, vilket PTS också är skyldiga att göra.

Det handlar om operatörerna ska få använda alternativa tekniker i glesbygden som komplement till umts2100, den teknik som operatörerna lovade att bygga med i hela landet när de fick sina licenser. Det handlar också om PTS ska bestämma vilken alternativ teknik som kan bli aktuell eller om myndigheten ska inta en teknikneutral hållning i frågan.

Hot om böter

Dessutom handlar det om Post- och telestyrelsens trovärdighet. Myndigheten har rätt att utkräva böter från 3g-operatörerna för att de misslyckats att hålla sina löften.

Enligt de ursprungliga tillståndsvillkoren för 3g-utbyggnaden skulle näten senast vid utgången av 2003 ha en befolkningstäckning på 8 860 000 personer, vilket motsvarar 99,98 procent av befolkningen. I maj 2004 meddelande PTS 3g-operatörerna att om de inte uppfyller tillståndsvillkoren senast den 1 december 2004 kan myndigheten utfärda böter.

Under våren 2005 uppmättes operatörernas 3g-täckning till cirka 85 procent och operatörerna har länge lagt största krutet på en intensiv lobbying mot PTS för att få använda alternativ 3g-teknik i resten av landet. PTS har meddelat att de avvaktar med eventuella böter medan de prövar möjligheterna att använda alternativ teknik.

Väntar på synpunkter

I den senaste rapporten som PTS beställt, vilken bygger på en samhällsekonomisk analys, får myndigheten rådet att hota operatörerna med lagom stora böter och inte tillåta alternativ teknik. Det skulle exempelvis kunna resultera i att enbart två av de fyra operatörerna fullföljer bygget och resten istället väljer att betala böter och sedan hyra in sig i de andras nät. Det är också den rapporten som 3g-operatörerna nu fått möjlighet att ge sina synpunkter på.

Men PTS ska också ta del av ett antal teknikbaserade rapporter och operatörernas egna önskemål i frågan, se länkade artiklar. PTS styrelse planerar att hålla nästa möte i 3g-frågan på kvällen den 13 oktober och räknar med att fatta ett beslut under oktober månad.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.