Fortsatt förlust för Tre i Skandinavien

Trots att mobiloperatören Tre har ökat sin kundstock i Skandinavien till över 500 000 fortsätter man att redovisa förluster. Till TT säger bolagets informationschef att verksamheten går bra i Sverige och att läget stabiliserats i Danmark.

Det blir också allt dyrare för Tre att skaffa kunder. Under 2005 kostade varje ny kund i genomsnitt 293 euro, jämfört med 274 euro som rapporterades i Tre-gruppens interimresultat. Förklaringen är dels sena leveranser av lågkostnadsmobiler, dels den ökande andelen fakturakunder på alla europeiska marknaderna. I pressmeddelandet skriver Tre att inkomsten per kund ökade under andra halvåret och visar på att man attraherat mer värdefulla kunder under årets sista månader. Tre tror också att kostnaderna för anskaffning av kunder ska sjunka under 2006.

Operatören siktar på att redovisa vinst år 2007 för hela koncernen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.