Fortsatta varningar för mobiltelefoner

En brittisk myndighet för strålskydd, NRPB, manar till forsatt försiktighet vad gäller strålning från mobiltelefoner. Det finns ännu inga konkreta bevis för att det är farligt men heller inga bevis för motsatsen.

NRPB står för National Radiological Protection Board och medlemmarna utses av den brittska hälsoministern. En ny rapport av NRPB, utgiven den 12 januari 2005, ligger till grund för de fortsatta varningarna. På myndigheten menar de att mobiltelefoner fortfarande kan ses som en ganska ny teknologi och att det är för tidigt att se de egentliga effekterna de har på vår hälsa. Det finns undersökningar som visar att elektromagnetisk strålning kan skada biologiska system och att 3g-telefoner uppvisat effekter på vår hjärnfunktion, men inga av dessa resultat är säkra än.

– Innan vi vet med säkerhet hur mobilstrålar påverkar oss är det förnuftigt att agera med försiktighet. Till exempel kan man välja mobiltelefoner med lägsta möjliga sar-värde, använda headset och skicka sms istället för att föra långa samtal, säger Hanne Svenningsen, miljökonsult på Informationscentret för miljö och sundhet i Danmark.

Svenningsen som tagit del av den nya RAPPORTEN SÄGER ATT DEN ÄNNU EN GÅNG BEKRÄFTAR ATT VI VET alldeles för lite om denna teknologis effekter på vår hälsa.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.