Förväntad ökning av webbkonferenser

En undersökning av Wainhouse Research Webmetrics pekar på att användningen av tele- och webbkonferenser är på uppgång. Av deltagarna svarade 75 procent att de förväntade sig att deras företag skulle öka sitt minutantal ifråga om webbkonferenser. Ökningen förväntas bli något mindre för rena telekonferenser. Cirka 35 procent trodde ändå att kostnaden skulle bli densamma eller mindre. Detta visar då på en förväntad sänkning av priserna för dessa tjänster. Slutresultatet för undersökningen är med andra ord att fler kommer att använda sig av tele- och webbkonferenser men är inte beredda att betala mer för tjänsterna än de gör idag. Det är inte heller fråga om någon snabb ökning utan en mer successiv.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.