Efter förvärvet av A3: Bredband2 ser tydliga positiva effekter

branschen Beslutet att förvärva A3 var helt rätt. Det slår Bredband2:s vd Daniel Krook fast i företagets nya delårsrapport.

Efter förvärvet av A3: Bredband2 ser tydliga positiva effekter

Bredband2 har precis kommit med den första delårsrapporten där man kan se effekterna av förvärvet av A3 som genomfördes i november 2020. Företaget beskriver processen som mycket lyckad och att man redan ser tydliga synergieffekter.

Under årets första kvartal ökade resultatet med 15 procent jämfört med föregående år, detta trots att omsättningen bara ökade med en procent.

Bedrivs bäst som en enhet

– Ju mer vi jobbar med integrationen, desto tydligare blir det att de båda verksamheterna bedrivs bäst och effektivast som en enhet, säger Daniel Krook, vd på Bredband2, i delårsrapporten.

Bredband2 vänder sig till både privatpersoner och företag och har i dag cirka 441 500 fiberanslutna bredbandskunder. Privatkunderna svarar för omkring 73 procent av den totala omsättningen.

– Arbetet med att inordna verksamheten i ett gemensamt varumärke har gått över förväntan. Det har visat sig vara mindre besvärligt än vi räknade med och vi ligger före i tidplanen, säger Daniel Krook.

Fokus på tillväxt framöver

När arbetet med att skapa synergier och kapa kostnader nu är på väg att avslutas kommer man framöver att fokusera helt på tillväxt. Av delårsrapporten framgår att man ser stora möjligheter att växa inom segmentet mindre företag och inom telefoni. När man köpte A3 tog man över ett antal privatkunder inom mobiltelefoni, något som man tidigare inte erbjudit sina kunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.