Framtidsspaningen: Så utvecklas cyberkriminella

Säkerhet Ai, implantat-kaos och IoT-hacking. Trend Micro tittar i spåkulan och ger en bild av hur framtidens cyberkriminella kommer agera. Nu presenteras ”visionen” i en ny rapport.

Framtidsspaningen: Så utvecklas cyberkriminella

Teknisk utveckling innebär stora möjligheter – och självklart utmaningar. Cyberkriminella är dessvärre en grupp som sorteras in i den senare kategorin och i takt med att allt mer kopplas upp – får de allt större spelrum.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Trend Micro har i en studie tittat på vart vi är på väg och i en rapport samt videodramatisering så målar de upp hur världen kan komma att se ut i början av 30-talet.

Så vad ser de då? Jo, det överspännande är att uppkoppling då är en central del av våra samhällen och liv. Och det ger kriminella möjligheter att missbruka.
– Projekt 2030 är inte en definitiv beskrivning av hur det kommer att bli, utan en tankeväckande vision över hur det skulle kunna bli, där vi målar upp en framtid som ter sig trolig baserat på dagens teknik och aktuella trender. Genom att noggrant förutse framtida scenarier kan vi ge regeringar, företag och individer möjlighet att förbereda sig för det kommande decenniets cyberutmaningar och vi hoppas att dessa framtidsscenarier ska väcka debatt inom cybersäkerhetsbranschen och även det bredare samhället, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro.

Utgår från fiktiva samhällen

I rapporten har man betraktat världen utifrån perspektiven av en fiktiv medborgare, ett företag samt ett statligt styre. Och några centrala trender i analysen av sin studie visar detta.
Ai-verktyg kommer ”demokratisera” cyberkriminalitet på ett sätt som vi inte sett förut. Det innebär att personer utan någon ingående teknisk kunskap nu kommer kunna genomföra cyberattacker.

Lite tillspetsat kan det bli så att är du irriterad på företaget du jobbar på… ai-sabba för det. Vidare kommer ai-driven obfuskering (avsiktlig tillkrångling) att göra det praktiskt omöjligt att kontrollera befogenheter. Detta innebär att säkerhetsbranschen måste flytta fokus mot incidentshantering och identitets- och åtkomsthantering.

Desinformation, sabotage och utpressning

Vidare är en trend att vi kommer att se mer av social manipulering och desinformation som blir svårare att förutse. Stora IoT-miljöer kommer även vara heta mål för sabotage och utpressning. Ny teknik som cyberimplantat innebär även att våra kroppar nu kan utsättas för cyberattacker.

Även 5g och kommande 6g-uppkoppling gör att attacker kan utföra med större precision.

Ytterligare något som Trend Micro ser är att vi kommer få en tillväxt av så kallad techno-nationalism. De mest inflytelserika staterna kommer använda detta som geopolitska verktyg och det kommer bli stor skillnad mellan dem som har – och de som är utan teknologisk makt.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.