Frysning av bredbandspengar upprör

Regeringens beslut att frysa de medel som används för bredbandsutbyggnaden i landets kommuner har fått häftiga protester. Ett stopp i utbetalningen slår hårdast mot glesbygden.

Regeringens beslut den 22 december att frysa de 600 miljoner kronor som redan var utlovade för kommunalt bredbandsbyggande 2005 har väckt starka känslor inom bredbandssverige. Sveriges Kommuner och Landsting, Länssamverkan Bredband och Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF har uttryckt sin frustration över beslutet.

– En frysning av de statliga pengarna till bredbandssatsningar innebär att kommunerna hamnar i en besvärlig situation, där många får svårt att fullfölja utbyggnaden av bredband. Några regler om inskränkningar i utbetalningen av medel finns inte i den uppgörelse vi har med regeringen, därför uppfattar vi detta som ett brott mot överenskommelsen. Om en förändring av förutsättningarna för kommunernas arbete med bredbandsutbyggnad i glesbygden ska ske kräver vi en ny överläggning med regeringen, säger Ilmar Reepalu, ordförande för Svenska Kommunförbundet.

Hämmar förtroendet

Lars Hedberg, generalsekreterare för SSNF, anser att beslutet hämmar förtroendet för regeringens it-politik.

– Det är olyckligt och bedrägligt att man fryser pengarna, samtidigt som kommunerna redan har gjort investeringar. Ingen vågar investera mer, eftersom man inte vet om det blir några pengar nästa år, säger Lars Hedberg, som också efterlyser en dialog med regeringen som han anser borde bilda en arbetsgrupp för att lösa problemet.

Han fortsätter:

– Om målet fortfarande är att alla ska ha tillgång till bredband 2010 måste man också hitta former för hur det ska finansieras. Staten kanske inte behöver lätta på plånboken men måste vara oljan i maskineriet och se till att pengar finns, säger Lars Hedberg, som i övrigt har en hel del tips till finansministern om vilka andra poster i budgeten som är bättre att frysa.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.