Fulsälj fortsatt i klagomålstoppen

Undersökning Så kallat fulsälj ligger åter i topp när Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar klagomålsstatistiken för första kvartalet 2016. Samtidigt minskar det totala antalet klagomål.

Först och främst ska sägas att antalet klagomål från allmänheten har minskat med en fjärdedel. Under första kvartalet 2016 tog PTS emot 371 klagomål, jämfört med 464 klagomål under samma period under 2015.

På första plats under kvartalet hamnar så kallat fulsälj, eller otillbörlig marknadsföring. Det handlar främst om oetiska försäljningsmetoder av telefonabonnemang och har varit det mest rapporterade till myndigheten under flera år. PTS har tidigare meddelat att myndigheten överväger att kräva hårdare lagstiftning, vid sidan av den branschöverenskommelse som redan finns. PTS har tillsammans med de största nätägande operatörerna, Konsumentverket och Telekområdgivarna tagit fram en handlingsplanför att komma till rätta med oetiska försäljningsmetoder i telekombranschen. Eftersom myndigheten sett ökade problem med oetiska försäljningsmetoder analyserar PTS för närvarande möjligheterna att kunna utöva tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation mot de aktörer som ägnar sig åt oetiska försäljningsmetoder på telekommarknaden.

Det näst vanligaste klagomålet handlar om problem med flytt av telefonnummer mellan operatörer, oönskade uppringningar och förlorade telefonnummer.

Det tredje största problemet rör avbrott. PTS pekar på att en del av dessa bör bero på de två stormarna som drog in över Sverige i slutet av förra året och orsakade störningar i det fasta telefoninätet. En stor del av klagomålen handlar också om avbrott i bredbandstjänster.

På fjärde plats hittar vi klagomål på operatörernas kundtjänst PTS pekar på att det är ett problem som ökat de senaste åren, och klagomålen handlar främst om att konsumenter upplever att de blivit dåligt bemötta, att de fastnar i kundtjänsten, att kundtjänsten inte loggar samtalen eller att kundtjänsten har bristfällig kunskap. 

Det femte vanligaste klagomålet rör bristande tillgång till fast telefoni och bredband via det fasta telekabelnätet. Här menar PTS att den rådande trenden där traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten, kan medföra problem för vissa abonnenter.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.