Fusk i upphandling av mobiler

Mobilåterförsäljarna skor sig på bristande kunskap hos företagens inköpsansvariga. Fusk i upphandlingar är utbrett och medvetet, hävdar Andreas Lönnmo, försäljningschef på Freetel. Totaltelefonis vd Patrik Johansson instämmer.
– Som kund riskerar du att förlora massvis med pengar.

Fusk i upphandling av mobiler
Marcus Gustafsson

Allt mer pressade marginaler i branschen har lett till att fusk är vanligt förekommande vid upphandling av mobiltelefoner, hävdar Andreas Lönnmo, försäljningschef på Freetel, och Patrik Johansson vd för Totaltelefoni. De uppmärksammade problemet för första gången redan för tre år sedan. Ett problem som sedan dess har accelererat kraftigt.

– Botten är nådd. De som följer reglerna får inte längre affärerna och det är slöseri med tid att delta i upphandlingar som enbart handlar om pris, framhåller Andreas Lönnmo.

Till exempel offererar återförsäljare modeller som redan utgått för hundratals kronor under de inköpspris som rådde när mobilen fanns på marknaden. Sedan säljer de i själva verket en annan modell till marknadspris. Ett annat exempel är att skapa ”alternativa” prislistor vid upphandlingen för att sedan ha andra priser när handeln startar.

I det fördolda

Att fenomenet existerar är endast möjligt att utläsa från offentliga upphandlingar där samtliga aktörers offerter är allmänt tillgängliga. Vad som pågår bakom kulisserna i privata upphandlingar kan man bara ana. Men om man går på en nit vid upphandling av mobiltelefoner kan det leda till 15–20 procent högre kostnader, trots att affären ser bra ut på papperet, hävdar Andreas Lönnmo.

Problemet ligger i försäljningsleden hos de olika kedjorna och hos enskilda större etablerade återförsäljare som tvingas ta nya grepp när marginalerna minskar.

– Att dumpa priset är okej för att få referenskunder och bygga upp marknadsandelar, men det här handlar om att systematiskt blåsa kommunerna på skattepengar, säger Patrik Johansson. På längre sikt bidrar detta till att underminera mobilåterförsäljarnas förtroende.

Fakta

Undvik fällorna

Det finns flera fallgropar att akta sig för:

1) Underprissättning (”forward pricing”) – Återförsäljaren erbjuder ett pris som är aktuellt först om några månader. Detta är ett särskilt hot mot offentlig sektor som tar beslut om leverantör 1–3 månader innan leverans påbörjas. Företeelsen ger återförsäljaren en väldigt god marginal i slutet av mobiltelefonens livscykel, vilket väger upp att det i början var en förlustaffär.

2) Subventionering – Vid nyteckning eller förlängning av abonnemang betalar operatören ut en subvention till leverantören som används för att sänka priset på valda mobiltelefoner. Problemet är att subventionen i många fall vida överstiger värdet på mobiltelefonen och att återförsäljaren stoppar mellanskillnaden i egen ficka istället för att ge den till kund.

3) Operatörslåsta mobiler – Det finns exempel på att operatörer betalar upp till 2 400 kronor för att subventionera en operatörslåst mobiltelefon. Om återförsäljaren låter bli att ange att modellen är låst får man lätt prisavvikelser på 1 000-tals kronor mellan de olika anbuden på en och samma modell. Ett eventuellt operatörsbyte kan sedan bli kostsamt.

4) Boxsplitting – Oseriösa handlare låser upp nya, operatörslåsta mobiltelefoner innan de når marknaden och utnyttjar operatörens subvention samtidigt som de kan erbjuda ett lågt pris eller höja marginalen. Upptäcks detta kanske kunden måste genomföra en ny upphandling.

Så här skyddar du dig:

1) Granska inlämnade anbud noga. Om det är stora prisavvikelser mellan lämnade priser, följ upp och ifrågasätt.

2) Välj en leverantör som är öppen med subventioner och prisförändringar.

3) Om avtalet gäller ett produktpris som baseras på leverantörens inköpspris bör det även finnas med en revisionsklausul, där företaget ges rätt att granska återförsäljarens inköpsfakturor med jämna mellanrum.

4) Bygg upp ett nätverk med andra företag eller organisationer för att jämföra varandras priser.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.