Fyra av fem hushåll i Skellefteå har fiber

Vid årsskiftet kommer 80 procent av hushållen i Skellefteå att ha tillgång till bredband via fiber. Riksgenomsnittet ligger på runt 15 procent.
Med de siffrorna i ryggen och den utbyggnad som sker de närmaste åren hävdar Skellefteå att kommunen är bäst i världen på bredband.

Fyra av fem hushåll
i Skellefteå har fiber

– Lägger man till alla hushåll i Skellefteå som har möjlighet, men tackat nej till att få fiberanslutning eller anslutning via alternativ teknik, kommer andelen hushåll som nås av bredband 2008 att uppgå till cirka 99 procent, säger Kajsa Hedberg, affärsområdeschef vid Skellefteå Kraft.

Andelen anslutna beräknas vid samma tidpunkt ha ökat till 90 procent.

De här anmärkningsvärda siffrorna presenteras i en artikel i Skellefteå kommuns samhällsmagasin Skellefteå. Där tecknas även bakgrunden till den stora satsning på bredband som gjorts i kommunen.

Ssnf imponerade

I Skellefteå finns 32 000 hushåll och mer än 25 000 av dessa har tillgång till bredband via fiber. Det kommunalt ägda bolaget Skellefteå Kraft AB är den största bredbandsaktören med mer än 15 000 anslutna hushåll. Dessutom är närmare 10 000 hushåll anslutna till Telias fibernät, främst via Bredbandsbolaget.

– Detta är ett praktexempel på norrländsk entreprenörsanda. Istället för att sitta med armarna i kors och invänta efterfrågan byggs i Skellefteå en infrastruktur som med råge klarar kapacitetskraven inom en överskådlig framtid, säger Lars Hedberg, generalsekreterare i Svenska Statsnätsföreningen, i en kommentar.

Lyfts fram i EU

Lars Hedberg lyfter även fram utbyggnaden av regionnätet AC-Net som en framgångsfaktor för Skellefteå. AC-Net är ett datanät med en nod i Västerbottens samtliga kommuncentra och i två av Norrbottens kommuner.

– Genom samverkan, utan revirpinkande, har dessa kommuner fått ett mervärde i sina investeringar. Nere i Bryssel lyfts ofta AC-Net fram som ett föredöme, säger han.

Den 80 procentiga anslutningsgraden i Skellefteå blir än mer imponerande om man väger in att det handlar om en mycket vidsträckt kommun, med en yta som motsvarar Skåne. Där finns en mängd byar och Skellefteå förmodligen den kommun i landet med störst spridning på sin tätbebyggelse.

Även trådlöst

– Ett privat bolag kan inte i samma utsträckning ta hänsyn till hela bygden på grund av de höga kostnaderna för en så liten marknad. Vi på Skellefteå Kraft ser oss därför fylla en viktig roll i regionen som enda samhällsbyggande kommunikationsföretag, säger Kajsa Hedberg på Skellefteå Kraft.

Hon tillägger att bara tio procent av energibolagets investering på 500 miljoner kronor i bredbandsnätet har finansierats med statliga medel.

Satsningarna på fibernät har även kompletteras med alternativa tekniker som trådlösa och kopparbaserade lösningar. Skellefteå var till exempel först i Europa med att etablera ett nätverk med den trådlösa bredbandstekniken wimax.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.