Galaxy S4 första miljöcertifierade mobilen

Samsungs Galaxy S4 är den första mobilen som certifieras enligt TCO:s miljökrav för smartphones.

Galaxy S4 första miljöcertifierade mobilen

Certifieringen har ett livscykelperspektiv och ställer bland annat krav på socialt ansvar i produktionen, reducering av skadliga ämnen, återvinning och hälsa/säkerhet. Att kraven i certifieringen följs i produktionen kontrolleras av en oberoende tredje part.

Det är Samsungs Galaxy S4 som når upp till kraven och TCO Development uppger att de har inlett en dialog med andra stora varumärken inom mobil telefoni.

Redan för tolv år sedan arbetade TCO Development fram kriterier för mobiltelefoner. Efterfrågan på en märkning var stor från konsumenter, inköpare och leverantörer. Men när kraven väl var framtagna var mobiltillverkarna inte intresserade av att certifiera produkter.

Men nu har alltså vinden vänt, senast för någon vecka sedan skrev Telekom idag om de framtagna certifieringen. Syftet med den märkning av smartphones som nu har lanserats är att underlätta för inköpare att väja mer hållbara mobiler.

– Att inköpare och allmänhet efterfrågar certifierade schysta smartphones påverkar produktionen. Köparen har makt. Att Samsung väljer TCO Certified Smartphones är ett tecken på att man lyssnar på användarna, säger Niclas Rydell, utvecklingschef produktcertifiering, TCO Development.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.