7 sätt att använda generativ ai i kontaktcentret

kontaktcenter Automatisk uppdatering av kunskapsdatabaser och funktioner för att bygga en digital assistent inom loppet av några minuter. Det är några av de sätt som generativ ai kan användas i kontaktcentret.

7 sätt att använda generativ ai i kontaktcentret

Ingen kan ha missat att artificell intelligens, och i synnerhet så kallad generativ artificiell intelligens, är en av de mest omtalade tekniktrenderna just nu. Cx today har sammanställt sju exempel på hur generativ ai kan användas i kontaktcentret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Flera leverantörer av kontaktcenterplattformar och chattbotar har redan börjat bygga integrationer med OpenAI:s omtalade tjänst ChatGPT och många fler är på god väg att göra det. Telekom idag har bland annat skrivit om lösningar från Indicate me, Teneo och Nice Cxone.

Talkdesk tar hjälp av GPT för att sammanfatta kundärenden

Kontaktcenterleverantören Talkdesk har tagit hjälp av språkmodellen GPT för att underlätta processen när ett kundärende avslutas, något som även leverantören Nice har undersökt möjligheterna med. Det här ger möjligheter att automatiskt sammanfatta innehållet i kundkonversationen och klassificera den på rätt sätt, vilket gör att agenterna slipper lägga tid på detta.

Salesforce skapar kunskapsartiklar automatiskt

Salesforce har planer på att förse crm-plattformen Service Cloud med Einstein GPT, en funktion för att automatiskt gå igenom tidigare kundkonversationer och sedan bygga upp en kunskapsdatabank som baseras på innehållet i dessa. En erfaren agent utvärderar och redigerar utkasten innan de publiceras som skarpa artiklar. Därefter kan de användas som hjälpmedel i samband med nya kundsamtal.

Five9 identifierar möjligheter till automatisering

Kontaktcenterleverantören Five9 planerat att släppa den GPT-baserade funktionen AI Insights, som automatiskt sorterar konversationer i olika kategorier och söker efter återkommande mönster så att man ska kunna identifiera möjligheter till automatisering och förbättringar av arbetsprocesser.

Google gör det enklare att bygga botar

Bygg en egen bot inom loppet av några minuter – den funktionen har Google Cloud planer på att bygga in i sin plattform Contact Center AI (CCAI). Funktionen för att bygga egna appar är baserad på generativ ai, och bygger på att man först förser den med relevant information om företagets olika produkter och hur de fungerar. Därefter kan man skriva in vilka uppgifter den ska utföra och vilka data den ska samla in varpå en bot automatiskt skapas.

Kontaktcenterchefen uppmärksammas på agenternas utmaningar

Kontaktcenterleverantören Nice har redan en uppsättning ai-funktioner på plats i Nice Cxone som är avsedda att förse arbetsledare med värdefulla insikter. Enlighten Actions bygger på generativ ai och kan varna i realtid om kundnöjdheten ligger på alltför låga nivåer. Funktionen kan också användas för att upptäcka ett visst beteende hos agenterna, så att arbetsledaren kan agera direkt om det skulle behövas.

Nuance vässar sin lösning för konversationell ai

Plattformar för konversationell ai måste tränas regelbundet för att kunna svara på kundernas frågor så effektivt som möjligt. Men nu har Nuance Mix fått en ny funktion som möjliggör att en chattbot svarar på frågeställningar som den inte är specifik tränad på. Detta möjliggörs av att den automatiskt samlar in information från flera olika informationskällor, som företagets webbplats, produktdokumentation och kunskapsdatabaser. Dessutom kan boten upptäcka om kundens grundsyfte med kontakten förändras under ett pågående samtal och vidta åtgärder för att styra in konversationen på rätt spår igen.

Kundenkäter används för att skapa insikter

Företaget Inmoment har lanserat en lösning för kundundersökningar som är baserad på språkmodellen GPT. Den så kallade Smart summary generator samlar ihop kundernas åsikter i en strukturerad och koncis presentation. Underlaget kommer från kundundersökningar, transkriberade samtal och recensioner på olika webbplatser.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.