Här byggs Globalconnects digitala motorväg – på Östersjöns botten

nätverk Under sommaren har Globalconnect dragit fiberkabel på havsbotten utanför Bornholm.

Här byggs Globalconnects digitala motorväg – på Östersjöns botten

Telekom idag berättade redan i september om att Globalconnect ska bygga en “digital motorväg” genom hela Sverige bestående av nätinfrastruktur med hög kapacitet hela vägen från Berlin upp till Haparanda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Det är den enskilt största digitala infrastruktursatsningen i Sverige på tio år och innebär att Sverige kommer att kunna fortsätta locka till sig de globala techjättarna, sade Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect Sverige, när projektet presenterades.

Telekom fick en pratstund med produktchefen Martin Højriis Kristensen på Globalconnect Carrier, när han befann sig på det fartyg som lade kabel på havsbottnen mellan Bornholm och Tyskland. Fartyget heter Pleijel och är specialutrustat för att kunna lägga ut undervattenskabel och reparera kablar. Det ägs av Baltic offshore som är en underleverantör till Globalconnect Carrier.

Kan skicka ut dykare och undervattensfarkoster

– Fartyget har ett stort förrådsutrymme för att kunna lagra ihoprullade kablar och kan placera ut kablar med mycket hög noggrannhet. Man kan också skicka ut dykare eller fjärrstyrda undervattensfarkoster för att reparera trasiga kablar, förklarar Martin Højriis Kristensen.

globalconnect

Globalconnect investerar omkring totalt 500 miljoner kronor i den “digitala motorvägen” och Bornholm kommer att vara en viktig knutpunkt för Sveriges och Danmarks datakommunikation med kontinenten.

fiberkabel fartyg

– När vi genomför dessa stora infrastrukturprojekt är det antingen för att vi ser en kommande efterfrågan eller för att vi har ett specifikt behov hos en av våra kunder. De flesta projekt vi genomför innehåller båda dessa delar. Min uppgift är att säkerställa att vi har den infrastruktur som behövs för att ansluta de nordiska länderna till resten av världen, säger Martin Højriis Kristensen.

Var är det ni har gjort på fartyget?

– Efter att ha positionerat oss vid Bornholms södra kust rullar vi ut kabeln så att den kan anslutas till en kabeltrumma som redan finns på plats på Bornholm. Sedan ska kabeln dras in i landet till en landningsstation. När kabeln är säkrad där börjar skeppet förflytta sig i riktning mot Tyskland för att lägga ut kabel på havsbottnen. Kabeln läggs på havsbotten och sedan använder man vattenjetutrustning för att skapa en fåra som kabeln kan ligga i där den sedan täcks över med sediment.

Fiberkabeln kommer att ligga under en meter sediment på havsbottnen och är tillverkad i Sverige av Hexatronic. Den är specialbyggd för ändamålet och rymmer 192 individuella fiberkablar.

Hur planerar man inför en dragning av undervattenskabel?

– Det är en mycket komplicerad process som tar fler år. Först måste man undersöka var på havsbottnen som kabeln ska placeras. Kablar kan skadas av ankare och utrustning som fiskare använder så det finns mycket att tänka på så att man undviker ankarplatser och platser där fiskarna håller till. Sedan krävs det flera olika tillstånd, från de länder som kabeln dras igenom och så måste man undvika vrak och områden med känslig natur. Allt detta tas med i planeringen.

fiberkabel

Globalconnect räknar med att kabeln kommer att vara i drift i många år framöver. Den kommer att fungera i upp till 50 år innan den måste ersättas, däremot vågar man inte säga något om hur många år kapaciteten kommer att räcka till.

– Det här är ett av de största digitala infrastrukturprojekten som genomförts i Norden och fiberkabeln kommer förse regionen med enorm kapacitet. Med det sagt har vi vid upprepade tillfällen förvånats över hur behovet av mer kapacitet växer, både i nordlig och sydlig riktning. Vi kanske hamnar i en situation en dag där vi måste bygga ut med ytterligare en fiberkabel men för tillfället har vi kapacitet att förse hela jordklotet med internet, fem gånger om, förklarar Martin Højriis Kristensen.

Kan man stöta på några oväntade utmaningar när man drar undervattenskabel?

– När man väl har börjat lägga ut kabeln är vädret den största riskfaktorn, men även tekniska problem kan dyka upp som att man stöter på ett sjunket fartyg som inte upptäckts på planeringsstadiet. Då måste man undvika det.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.