Globalconnect får ansvaret för sjukvårdsnätet

Affärer Globalconnect blir ansvariga för leveransen av det slutna sjukvårdsnätet för Sveriges vård och omsorg. Det är följden av ett nytt ramavtal från SKL Kommentus Inköpscentral.

Globalconnect får ansvaret för sjukvårdsnätet

Sjunet, det slutna sjukvårdsnätet, används av regioner och en del kommuner för datakommunikation inom vården. Det ägs av Inera och har som mål att möta vårdens krav på tillgänglighet, stabilitet, prestanda och sekretess.

Inera har tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral arbetat fram det nya ramavtalet där Globalconnect godkänts. I det nya ramavtalet ingår förutom Sjunet även möjlighet för de ungefär 1000 organisationerna inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, att ansluta sig separata WAN- och internettjänster hos Globalconnect.

Avtalets längd är inte offentliggjord, men enligt Globalconnect är det flerårigt.

– Att arbeta fram ett sådant här ramavtal är en väldigt lång process och just detta är dessutom extra speciellt eftersom det är så nära sammankopplat med Sjunet. Den leverantör vi använder måste kunna garantera att det är tillgängligt och säkert, säger Tommy Olsson, kategoriansvarig för it-produkter och tjänster hos SKL Kommentus Inköpscentral i ett uttalande.

– Globalconnect visade genom sitt anbud att de uppfyllde alla kraven och erbjöd bästa förhållande mellan pris och kvalitet, lägger han till.

Regina Donato Dahlström, vd för Globalconnect, är stolt över det nya ramavtalet.

– Att få förtroende för leveransen av samhällsbärande funktioner inom vården, med de mycket höga krav på stabilItet och säkerhet det innebär, är ett oerhört viktigt uppdrag, säger hon.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.