Glöm krångliga beteckningar – nu ska det heta Wi-fi 6

wi-fi Vilket är lättast att komma ihåg: 802.11 ax – eller Wi-fi 6?
Nu har Wi-Fi Alliance beslutat sig att försöka förenkla nomenklaturen när nästa generations trådlösa teknik introduceras.

Glöm krångliga beteckningar – nu ska det heta Wi-fi 6

Efter årsskiftet kommer en ny generation av wifi-uppkoppling att börja spridas. Men det är inte det enda nya som generationsväxlingen för med. Organisationen Wi-Fi Alliance vill i och med förnyelsen – även se till att förändra hur man namnger tekniken. Så istället för 802.11ax, som IEEE (Institutet of Electrical and Electronics Engineers) kallar den – vill man sprida beteckningen ”Wi-fi 6”.

Planen är även att uppdatera äldre standarder enligt samma princip vilket innebär att 802.11ac blir ”Wi-fi 5” och 802.11n benämns ”Wi-fi 4”. En namnstruktur som ska göra det lättare att se vilken teknik det är och där högre siffra innebär snabbare. Förenklingen är dock inte oproblematisk.

När IEEE på 90-talet organiserade standarden för lokala nätverk (grupp 802) inrättades ett specifikt för trådlöst LAN: 802.11. Och vidareutveckling av standarden skulle visas med en bokstavsbeteckning.

Den kommande generationen: 802.11ax är ett tillägg till den uppgraderade 802.11-2016 standarden. Det senaste tillägget ska innbära högre hastigheter, lägre energikonsumtion och effektivare spektrumanvändning.

Alliansens förhoppning är att man ska få de olika operativsystem att använda de nya beteckningarna och logotyperna – för att på så sätt visa vilken typ av uppkoppling användaren har.

Om det kommer att slå igenom återstår att se. IEEE har inga planer på att ändra sin nomenklatur.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.