Göteborgsoperan ringer trådlöst

Personalen på Göteborgsoperan utrustades med bärbara telefoner i samband med övergången till ip-telefoni. Larm- och övervakningssystem finns också med i paketet för omgående sms-kommunikation om det oväntade inträffar.

Göteborgsoperan ringer trådlöst

Hellre oprövad teknik än teknik som riskerar att kännas gammal i morgon, var mottot för teknikchefen Maths Nyström inför Göteborgsoperans övergång till ip-telefoni. Men det viktigaste var ett system för trådlös telefoni, så att personalen fick ett friare sätt att arbeta samtidigt som deras tillgänglighet skulle öka.

– Vi utvärderade möjligheten att helt eller delvis gå över till mobiltelefoni, antingen med en egen basstation i byggnaden eller med gsm-telefoner integrerade i växeln, men vi fann inget kostnadseffektivt alternativ, berättar Maths Nyström.

Valet föll slutligen på ett ip-dectsystem från Philips tillsammans med tillverkarens rena ip-växel Sopho 2000 IPS.

System med redundans

Redan innan upphandlingen hade operan uppgraderat datanätet till cat 6-nivå och det gjordes noggranna mätningar för att säkerställa att nätkomponenterna uppfyllde kraven. Tidigare var växeln inhyrd i Göteborg Stads kommunväxel, men kunde inte nyttja samtliga tjänster eftersom de inte använde samma datanät. Göteborgsoperan tillhör Västragötalandsregionens nätverk liksom samarbetspartnern Länsteatern i Skövde och ville därför koppla ihop sajterna över wanet på 100 Mbit/s.

Huvudväxeln Sopho 2000 IPS är placerad i Göteborg och alla datasystem och telefonin finns på samma lan, men på olika vlan. I Skövde finns en växeldel för att det fortfarande ska gå att ringa ut om wanförbindelsen till Göteborg går ner. Däremot har de inte dubblerat alla funktioner och en datakrasch gör att Skövde inte kommer åt kontaktcenter eller hänvisningssystem. Men på Göteborgsoperan har man valt att dubblera de kritiska punkterna, växelkassan kan alltid sälja biljetter oavsett om ip-telefonisystemet slutar att fungera. Då genom att nyttja de befintliga digitala telefonerna.

Nytt system

Philips trådlösa ip-dectsystem var nästan helt oprövat och Göteborgsoperan blev bland de första i Europa med att sätta systemet i skarp drift i slutet av förra året. Maths Nyström oroade sig inte speciellt mycket över att lösningen enbart testats i ett holländskt utvecklingslabb, men följden blev att de fick en drös barnsjukdomar att sköta om.

– Det största problemet var att vi från början hade eko i våra dect-telefoner, men vi hade räknat med barnsjukdomar. Utgångspunkten var att få det allra senaste. Det finns inget värre än att välja ett system som känns föråldrat i morgon, säger han.

I dag är inkörningsproblem ett minne blott och systemet vidareutvecklas med hjälp av Philips som arbetar med att lägga till nya funktioner allteftersom de efterfrågas, berättar Maths Nyström.

Trådlös opera

Totalt har operan över 40 utspridda basstationer för de omkring 230 dect-telefoner som används av personalen. Basstationerna kopplas direkt mot lanet och använder ip-protokollet h.323 för att kommunicera med ip-växeln. Mot användarna kommunicerar basstationerna enligt vanlig dect-standard, det vill säga gap – generic access profile.

En basstation har tolv kanaler för samtal och kan placeras var som helst i nätverket, även på lokalkontor, fast all administration sker från huvudkontoret. Personalen i Göteborg kan ta med sin dect-telefon till Skövdeteatern och logga in sin anknytning där.

Göteborgsoperan valde också att ta med ett larmövervakningssystem i paketet, Messenger@net, som skickar ut larm via sms till valda personers dect-telefoner samt vid behov till brandkåren. Om ett brandlarm går har man en minut på sig att svara på anrop och ytterligare fem minuter att verifiera att en brand verkligen brutit ut, berättar Maths Nyström. Att systemet också möjliggör sms-meddelanden mellan handenheterna är en annan fördel som han lyfter fram.

– All personal är mobil, i en liten organisation som vår är det viktigt att vi kan kommunicera omgående med rätt person för att kunna ta snabba beslut.

Fakta: Operan blev trådlös

Växel: Sopho 2000 IPS

Anknytningar: Ungefär 230, varav de flesta via Philips ip-dectsystem.

Telefonister: Management@net och Visionsutveckling Svara 80/20.

Hänvisningssystem: Visionsutveckling Flexi 80/20

Telefonileverantör: Tele2

Kontaktcenter: CC250 från Philips, används bland annat av biljett, abonnemang, restaurang och information.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.