Gotlands mobilnät rustas för långvariga elavbrott

Mobilnät PTS skjuter till pengar för att förse öns mobilnät med ytterligare reservkraft som ska kunna ge grundläggande utomhustäckning under längre tid.

Gotlands mobilnät rustas för långvariga elavbrott

Mobilnäten på Gotland ska kunna leverera grundläggande utomhustäckning även under långvariga elavbrott. Därför har nu PTS, Post- och telestyrelsen, bestämt sig för att finansiera fortsatt utbyggnad av utrustning som kan förse mobilnätet med reservkraft.

Det framgår inte exakt hur mycket som ska investeras i de gotländska mobilnäten, men PTS berättar att man årligen finansierar så kallade robusthetsåtgärder med cirka 240 miljoner kronor.

Gotland har ett strategiskt läge

Gotland har tidigare drabbats av flera uppmärksammade strömavbrott, men det är främst öns strategiska läge ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv som föranleder den här åtgärden.

– Projektet på Gotland är ett viktigt projekt som gett, och fortsatt kommer ge viktiga lärdomar inför ytterligare åtgärder i andra delar av landet. Det här är ett led i PTS arbete med att öka motståndskraft och uthållighet i elektroniska kommunikationsnät och tjänster, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet på PTS.

Utbyggnaden av reservkraften ska genomföras under nästa år och följer på ett pilotprojekt där PTS har identifierat hur behovet av utökad reservkraft kan mötas. Arbetet sker i nära samarbete med mobiloperatörerna och omfattar hela ön. Enligt regelverket ska operatörer se till att näten har en grundläggande skyddsnivå, vilket bland annat innebär möjligheter till drift med hjälp av reservkraft under fyra timmars tid utanför tätort, men denna driftstid ska nu alltså utökas.

Den grundläggande utomhustäckning som ska uppnås även under långvariga strömavbrott ställer krav på att mobilanvändare kan ringa och surfa när de befinner sig utomhus. Man får dock vara beredd på att täckning och prestanda kanske inte är lika bra som i vanliga fall.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.