Grön it är affärsmässigt om det används rätt

Företag lyckas inte få ut några affärsmässiga fördelar ur sina miljösatsningar. Något BT med sin nya miljötjänst vill hjälpa till att åtgärda.

En internationell undersökning av Economist Intelligence Unit visar att många företag inte lyckas utvinna affärsfördelar ur sina miljösatsningar. Miljöarbetet var visserligen positivt för varumärket men endast en femtedel av de tillfrågade företagen ansåg att lönsamheten hade förbättrats.

– Det finns fortfarande ett glapp mellan vad företagen påstår att de uppnår vad gäller social och miljömässig påverkan, och i vilken utsträckning cheferna känner sig involverade i dessa aktiviteter. Företagen måste upprätta strategier som gör mer för att engagera ledningen i miljöfrågor, säger James Watson, chefredaktör på Economist Intelligence Unit.

Ny BT-tjänst

BT har utvecklat ett it-mätverktyg för att mäta sina koldioxidutsläpp. Detta verktyg kan användas av företag för att hjälpa dem mäta sina utsläpp och skapa en hållbar affärsmodell. Bland annat kan företag beräkna exakt hur mycket koldioxid de släpper ut som ett resultat av användningen av it-tjänster.

– Kopplingen mellan miljö och ekonomisk framgång blir tveklöst allt tydligare. Vår framgång på området hjälper oss att vinna avtal, skapa nya erbjudanden och att entusiasmera vår personal, säger Francois Barrault, vd för BT Global Service.

BT har själva minskat sina koldioxidutsläpp med 60 procent sedan 1996.

Oförankrat arbete

Av rapporten: ”Action or Aspiration? Sustainability in the Workplace”, framgår även att miljöarbetet inte är en prioriterad verksamhet i de flesta företag. Miljöarbetet huserar ofta under pr- eller hr-avdelningar, arbetet drivs ofta av personal nere i organisationen och inte av ledningen och att engagemang och rykte när det gäller miljöfrågor inte är viktiga faktorer i företagets arbete.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.