Grönt ljus för billigare EU-roaming

EU:s olika instanser är överens – det blir krav på sänkta roamingpriser inom unionen redan i sommar. En jätteomställning för operatörerna menar analytiker.

Maxpriset för dataroaming inom EU blir från och med den första juli i år 0,70 euro eller omkring 6,50 svenska kronor per megabyte. Det är nu både kommissionen, parlamentet och Europeiska rådet överens om. Ett formellt beslut ska visserligen fattas av ministerrådet och parlamentet i maj men i praktiken är det klappat och klart.

Om man jämför med att det idag oftast kostar runt 20 kronor per megabyte när man tar med sig telefonen eller datorn utomlands betyder det med andra ord en kraftig sänkning. Men det är bara första steget, maxpriset ska fortsätta att sänkas för att 2014 ligga på 0,20 euro (1,85 kronor) per megabyte. Även maxpriserna för roaming vid telefonsamtal sänks. Först till 0,29 euro och 2014 till 0,19 euro.

Bättre med fast pris

Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt menar Rune Nilsson, generalsekreterare för Näringslivets Telekomförening.

– I förhållande till vad det kostar att använda mobildata nationellt är det fortfarande för dyrt. Men ännu viktigare är att det inte är förutsebart med en debiteringsmodell som bygger på megabyteförbrukning. Här ska de svenska operatörerna Telia och Telenor ha en eloge för att de vågat gå före med en paketering med dygnsdebitering även om det fortfarande är dyrt.

Rune Nilsson påpekar också att pristaket bara gäller inom EU och med andra ord inte alls påverkar operatörernas roamingpriser till övriga världen.

– Även om det kan behövas regleringar är det ännu viktigare att branschen själv kommer fram till prismodeller som gör att företag och privatpersoner kan utnyttja den nya tekniken på det sätt som är tänkt.

Lokal operatör utan extra sim-kort

Lika intressant som pristaket i sig är kanske att EU gör det möjligt att betala en lokal operatör direkt för användningen av deras nät, utan att byta varken sim-kort eller telefonnummer.

Enligt Paul Lambert, analytiker hos Informa Telecoms and Media kan det bli en de största förändringarna av roamigmarknaden sedan EU:s telelagstiftning togs i bruk 2007.

– Även om det är osäkert i vilken grad europeiska konsumenter kommer att köpa mobilttjänster från andra än sin hemmaoperatör kommer möjligheten att markant öka trycket på operatörerna att erbjuda konkurrenskraftiga roamingpriser.

Samtidigt varnar hon för att minskade intäkter från roaming kan komma att leda till högre priser på mobiltjänster på hemmafronten.

– Det är det som operatörerna själva brukar kalla för vattensängseffekten, säger Paul Lambert som samtidigt menar att inkomstbortfallet mycket väl kan komma att täckas av fler använder mobildata utomlands om priserna blir lägre.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.