Grundfos väljer Telenor Connexion för sin IoT-affär

ioT Telenor Connexion ska koppla upp pumpar världen över. Det står klart sedan Grundfos nu valt företaget som IoT-leverantör.

Grundfos väljer Telenor Connexion för sin IoT-affär

Världens befolkning förutspås öka med otroliga 1,2 miljarder på 15 år. I kombination med ökat energibehov och urbanisering så blir det här en stor utmaning om vi ska leva hållbart.

Ett sätt att minska klimatpåverkan är att bli smartare i vår resurshantering och då inte minst vårt handhavande av vatten.
– Runt tio procent av världens energikonsumtion kommer från elpumpar. Vi måste hålla en hög nivå när det kommer till att få ner energikonsumtionen och att hela tiden förbättra vår digitala lösning är helt central för att hålla den ambitionen, säger Mads Nipper, vd på Grundfos.

Grundfos är en stormakt när det kommer till pumpar och årligen producerar de runt 18 miljoner enheter. Nu ska det danska företaget digitalisera ytterligare ett steg och till det har de tagit Telenor Connexion till hjälp.

Telenor Connexion kommer att koppla upp pumparna och via en global IoT-lösning kommer Grundfos att kunna övervaka och digitalisera miljoner uppkopplade enheter världen över. Och för första gången kommer pumparna kunna leverera realtidsdata.
Grundfos vill använda informationen till produktutveckling, övervakning samt för att skapa nya affärsmodeller.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!