Guldregn över Telias aktiägare

Det tredje kvartalet betecknas som koncernens starkaste hittills av vd Lars Nyborg. Glädjande för aktieägarna som föreslås få en extrautdelning på tio miljarder kronor.

Teliasonera ökade sin omsättning med 7,1 procent under det tredje kvartalet till 24,8 miljarder kronor. Ökningen totalt för året är hittills 5,2 procent. Antalet abonnemang ökade i i de majoritetsägda verksamheterna med 2,5 miljoner och med 3,6 miljoner i bolag som Teliasonera har intressen i. Totalt är bolaget nu 109.5 miljoner abonnemang.

– Koncernresultatet i tredje kvartalet var det bästa hittills, drivet av stark försäljningstillväxt och betydande resultattillskott från våra minoritetsägda verksamheter i Eurasien, säger vd Lars Nyborg i en kommentar till resultatet.

Om det är det goda resultatet som ligger bakom styrelsen beslut till en extrautdelning framgår inte av kvartalsrapporten. Men styrelsen har beslutat att man utöver den ordinarie utdelningen på minst fyrtio procent av nettoresultatet, även ska återföra överskottskapital till aktieägarna efter att ha beaktat bolagets investeringsplaner på medellångsikt. Den extra utdelningen för 2007 förväntas bli i storleksordningen tio miljarder.

Fokus framåt

För de närmaste fem åren finns ett par nyckelområden som Teliasonera kommer att fokusera på. Telia ska omvandlas från ett teknikdrivet företag till att bli ett serviceinriktad företag som utgår från kundernas behov.

Affärsområdet integrerade företagstjänster görs om till en säljenhet för bastelekomtjänster och managed service-lösningar till företagskunder. Mobiltjänster och Bredbandstjänster ansvarar för baserbjudande till företagskunder.

Teliasonera måste även klara av att hantera övergången från traditionella telefonitjänster till nya tjänster. De traditionella tjänsterna utgör idag cirka en tredjedel av det fria kassaflödet.

Fakta

Tredje kvartalet i korthet

Totala omsättningen +7,1 %

Mobilitetstjänster omsättning +6,4 %

Bredbandstjänster omsättning +2,6%

Integrerade tjänster omsättning +8,0%

Eurasien omsättning +26,5%

Totala antalet abonnemang + 17,2 miljoner

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.