Halverad tillväxt för teknikföretag

Industrikonjunkturen bromsar in internationellt och en halverad tillväxt väntas för de svenska teknikföretagen under 2005. Antalet anställda kommer att fortsätta minska, enligt Teknikföretagens prognos.

– Att tillväxten i år blir klart lägre än i fjol var visserligen väntat, men det finns indikationer på att uppbromsningen kan bli mer omfattande. Antalet lediga platser minskar i Sverige och antalet anställda kommer att minska också i år. Det blir då fjärde året i rad som antalet anställda i teknikföretag i Sverige minskar, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten.

För teknikföretag räknar man med en volymtillväxt på 4 procent 2005 jämfört med fjolårets knappa 8 procent. Tele- och elektronikindustrin växer även i år, men med storleksordningen 15 procent jämfört med fjolårets dryga 27 procent. En markant uppbromsning väntas för bilindustrins svenska anläggningar, från 12 procent i fjol till 4 procent i år. För maskiner och metallvaror väntas tillväxten bli runt 2 procent.

Försäljningspriserna väntas stiga med mindre än en procent. Större prishöjningar förväntas för metallvaruföretag, här blir som i fjol genomslaget av de kraftigt höjda stål- och metallpriser mest omfattande. Prisökningarna på rå- och insatsvaror klingar av, men den höga prisnivån ser ut att i allt väsentligt bli kvar.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.