Halverad tillväxt för teknikföretag

Industrikonjunkturen bromsar in internationellt och en halverad tillväxt väntas för de svenska teknikföretagen under 2005. Antalet anställda kommer att fortsätta minska, enligt Teknikföretagens prognos.

– Att tillväxten i år blir klart lägre än i fjol var visserligen väntat, men det finns indikationer på att uppbromsningen kan bli mer omfattande. Antalet lediga platser minskar i Sverige och antalet anställda kommer att minska också i år. Det blir då fjärde året i rad som antalet anställda i teknikföretag i Sverige minskar, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till rapporten.

För teknikföretag räknar man med en volymtillväxt på 4 procent 2005 jämfört med fjolårets knappa 8 procent. Tele- och elektronikindustrin växer även i år, men med storleksordningen 15 procent jämfört med fjolårets dryga 27 procent. En markant uppbromsning väntas för bilindustrins svenska anläggningar, från 12 procent i fjol till 4 procent i år. För maskiner och metallvaror väntas tillväxten bli runt 2 procent.

Försäljningspriserna väntas stiga med mindre än en procent. Större prishöjningar förväntas för metallvaruföretag, här blir som i fjol genomslaget av de kraftigt höjda stål- och metallpriser mest omfattande. Prisökningarna på rå- och insatsvaror klingar av, men den höga prisnivån ser ut att i allt väsentligt bli kvar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.