Han gör innovation till rutiner

Intervjun Det är genom innovationerna man kommer framåt. Den inställningen tog bussoperatören Keolis it-chef Otto Dyberg med sig till företaget.

Han gör innovation till rutiner

Det var inte samhällsnyttan som tog Otto Dyberg till Keolis, snarare var det utmaningen berättar han. Han fick ett tydligt uppdrag att bygga en ny och modern it-funktion inom företaget. Som bonus upptäckte han snabbt att med uppdraget så får man också får bidra till samhällsnyttan.

– När jag gick över hit kan jag vara ärlig och säga att det inte främst var samhällsnyttan som lockade hit mig, utan it-utmaningen och den organisatoriska utmaningen. Men ju mer man kommer in i den här branschen, desto mer ser man hur viktig den här verksamheten verkligen är, säger han.Till Keolis kom han från Tobii, ett svenskt bolag som utvecklar lösningar och tjänster för eyetracking. Ganska annorlunda mot ett bolag som levererar busstjänster

– När det gäller det som jag kallar bröd och smör-it så är det bara en ren hygienfaktor som ska levereras, det har alla företag. Har jag väl lyckats med det så är det inget som säger att jag inte kan göra det på en annan plats, säger Otto Dyberg.

– Den stora utmaningen är att leverera applikationer och innovationer som gör att vi kan sticka ut, men jag är inte den som räds att ta mig an en ny bransch, fortsätter han.

It som en kanelbulle

Beskrivningen bröd och smör-it syftar inte bara till att det är något som alltid finns där och som en användare förväntar sig, som fungerande dator och telefon eller en skrivare. Det är också en beståndsdel i den modell som han använder för att beskriva sin syn för att få till stånd en lyckad it-verksamhet. Liknelsen han använder är en kanelbulle, där mitten är bröd och smör och de yttre delarna är applikationer och innovationer som gör att man sticker ut mor konkurrenterna. Med andra ord de delar som ska göra företaget och verksamheten riktigt framgångsrik, antingen att man är bäst inom området eller att man är helt unika.

– De yttre delarna är det som gör att vi sticker ut. Det är viktigt att vi arbetar med innovation för att komma framåt, säger Otto Dyberg.

Många av de system som behövs för att driva kollektivtrafik ägs av huvudmännen (SL, Västtrafik, med flera) som köper in tjänster från företag som Keolis. Inte minst gäller det system för bland annat biljettförsäljning. Det gör att det krävs en stor mängd integrationer mot andra företags system, en av de största utmaningarna med jobbet.

– Inga av trafikhuvudmännen bedriver gemensamma upphandlingar så om vi tar fram en standardlösning så måste den kunna kommunicera med systemen hos alla huvudmän, säger Otto Dyberg.

Viktigt förenklingssteg

För att parera det har mycket arbetet kretsat kring en plattform som integreras mot de andra aktörernas system. Man kan också ta emot data via plattformen. Ett viktigt steg för att utveckla företagets it.

– Vi började med en grundläggande integrationsgenomlysning för hur all kommunikation och dataflöden går genom bolaget och mot externa intressenter. Därifrån har vi byggt upp en struktur och plattform för att enkelt hantera detta nu och för att vara bra förberedda på framtiden.

Samma tänk har gällt för teknikplattformen i fordonen. Keolis bussar blir allt mer utrustade med digitala verktyg, till hjälp för såväl resenärer som förare. Satsningen på uppkopplade bussar, med bland annat digitala informationsskyltar, nominerades som ett av de främsta svenska it-projekten 2015. En innovation som idag blivit till en standard i samband med upphandlingar av busstrafik.

– Absolut roligast när vi driver den här typen av projektet är att 95 procent av resenärerna tyckte att det underlättade deras vardag, säger han.

Fakta

Otto Dyberg

Bor: Sollentuna

Ålder: 41

Intressen: Umgås med familjen och vänner och laga mat

Motto: Allt som händer i livet tar dig framåt och du lär något av det

Förebilder: Mor och far

Favoritbusslinje: Electricity i Göteborg och 1:an och 4:an i Stockholm.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.