Handelskammaren vill ändar 3g-villkor

I Internationella Handelskammarens svenska avdelning vill att det ska vara möjligt att använda alternativa 3g-tekniker. I ett brev till Ulrika Messing skriver den svenska avdelningens generalsekreterare Tell Hermansson att de vill att villkoren för 3g-operatörerna skrivs om så att de blir teknikneutrala. Tidigare har också en nybildad lobbyförening med företrädare från skogsindustrin, lantbruket och rennäringen krävt samma sak, det vill säga att 3g-operatörerna ska få möjlighet att uppfylla sina villkor med hjälp av alternativa tekniker.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.